Fisken, förädlingen och framtiden

Fisken, förädlingen och framtiden

Det småskaliga yrkesfisket och fiskförädlingen längs Östersjökusten stor inför flera stora utmaningar,  en åldrande yrkeskår och allt färre aktiva yrkesfiskare, minskade fångster och snåriga regleverk. Samtidig finns det ljuspunkter: De yrkesfiskare som valt att satsa på förädling och att sälja sin fångst på den lokala marknaden upplever att det finns en stor och växande efterfrågan på deras produkter.  Hur kan vi främja en utveckling mot en ökande andel förädling och där fisken, fångas förvaltas och konsumeras på den lokala marknaden?

Inom insjöfisket har värdeskapande och lokal förvaltning varit en viktig förutsättning för ett hållbart och och ekonomiskt livskraftigt fiske, kan detta även vara framtiden för det kustnära fisket? Kan kustkommunerna involvera sig i frågan och i så fall varför och hur? Hur kan vi bli bättre på att lyfta frågan om fiskets framtid hos politiker, myndigheter och allmänhet? Och Hur kan vi arbeta mer med påverkanskanaler för att våra visioner och strategier ska omsättas i verkligheten?

Under seminariet träffas olika aktörer inom fiskets värdekedja och institutionella ramverk för att diskutera, samverka och bidra med erfarenheter och strategier.

Fisken, förädlingen och framtiden

10.30 – Inledning;  
Aksel Ydrén - Eldrimner  & Magnus Nordgren - Samordnare Landsbygdsnätverket

10.35 -  Förädling som drivkraft;  
Aksel Ydrén, Eldrimner

10.50 -  Kustkommunernas betydelse för fiskets framtid - påverkansarbete i praktiken;
Vesa Tschernij fiskeriexpert - Marint Centrum, Simrishamn

11.05 - Reflektioner från en yrkesfiskare;  
Carl-Åke Wallin,

Samarbete som strategi;
Ingela Mästerbo projektledare - Kustfiskarelyftet projektledare

11.30 – Relationen mellan kocken, fisken och fiskaren;
Gustav Öhman - Krögare Taxinge krog

11.40 - Samtal med panel och frågor från publiken
I panelen; Vesa – Carl-Åke – Elin Gunve yrkesfiskesamordnare jordbruksverket

12.25 - Avrundning – vad tar vi med oss härifrån?
Aksel Ydrén & Magnus Nordgren

12.30 – Lunch för de som vill fortsätta samtalen

 

Særimner 2019

Föreläsare

Karl Ludwig Schweisfurth
aktörer inom fiskens värdekedja

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB