Framtiden fiskförädlare och yrkesfiskare

Möjligheter att rädda det småskaliga kustfisket diskuteras.

Antal småskaliga yrkesfiskare och fiskförädlare försvinner i snabb takt och med dem en unik del av det svenska mathantverket, djupt förankrat i vårt kulturarv. När det småskaliga fisket försvinner vem ska då på ett hållbart sätt förse oss med dessa produkter. Idag får ofta även småskaliga kustfiskare som ansöker om en ny fiskelicens avslag med hänvisning till försiktighetsprincipen trots att fångsterna i de flesta fall är mycket begränsade i jämförelse med det pelagiska trålfisket.

Följer tillämpningen av försiktighetsprincipen samma mönster inom det småskaliga respektive storskaliga yrkesfisket? Och räddar vi verkligen fiskeresursen genom att neka ett fåtal nya småskaliga fiskare fiskelicens?

Är det rimligt att det småskaliga yrkesfiskets framtid ska avgöras av ett byråkratiskt hinder?

Under detta seminarium diskuterar vi vilka möjligheter som finns för att rädda kustfisket och vilka lösningar som kan användas för att göra det enklare för yngre att beviljas fiskelicens.

Vi tar också del av perspektiv från näringen, riksdagen och ansvariga myndigheter.

Medverkande: 
Mats Svensson - Havs och vattenmyndigheten
Henrik C Andersson - Länsstyrelsen Stockholm
Stefan Larsson - SLU aqua
Deltagare miljö- och jordbruksutskottet
Teija Aho Guldhaven pelagiska

Særimner 2021

Föreläsare

Karl Ludwig Schweisfurth
Mats Svensson - Havs och vattenmyndigheten
Henrik C Andersson - Länsstyrelsen Stockholm
Stefan Larsson - SLU aqua
Deltagare miljö- och jordbruksutskottet
​Teija Aho Guldhaven pelagiska

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB