Köttet och miljön

Klimatpåverkan av våra betesdjur

Köttet har pekats ut som en stor klimatbov av forskare och miljöorganisationer. Skolor och privatpersoner drar nu ned på köttet för att minska sin klimatpåverkan.

Men är bilden så enkel? Är allt kött dåligt för klimatet och miljön? Har foder och olika typer av uppfödning någon inverkan på klimatpåverkan? Är grönsaker alltid bättre ur miljösynpunkt? Hur kan jordbruket binda kol?

I detta seminarium låter vi tre olika experter få förklara hur kunskapsläget ser ut från tre olika håll. Medverkar gör Gunnar Rundgren, jordbruksexpert, Mikaela Lindberg som forskar på SLU om olika strategier för att nå uthålliga produktionssystem och Anna Jamieson, Naturbeteskött i Sverige.

Anna Jamieson från föreningen Naturbeteskött i Sverige är husdjursagronom och egen företagare med uppdrag inom ämnet Hållbar köttproduktion samt turist- och naturvårdsentreprenör på Tumbo Gård i Malexander, Östergötland. Läs mer on Naturbeteskött på www.naturbete.se och på Facebook-gruppen Naturbeteskött.

Gunnar Rundgren
Gunnar Rundgren, småbrukare med grönsaker, frukt och dikor på Sunnansjö Gård, konsult i Grolink, samhällsdebattör och författare samt en mycket van föreläsare. Gunnar bodde länge på Torfolk Gård i Värmland. Under hela sitt liv har han varit engagerad i mänsklighetens utveckling och vår relation till naturen. Han kommer att prata om hur brister i hur livcykelanalyser görs och används och särskilda problem som finns med hur metan och lustgas omvandlas till koldioxidekvivalenter och hur djurens, och framför allt idisslarnas, klimatpåverkan på så sätt överdrivs. Han kommer också att ta upp djurens roll i ett systemperspektiv. Hur kan vi återställa djurens positiva roll i mat och jordbrukssystemen?

Gunnar skriver tillsammans med Ann Helen Meyer von Bremen en bok om korna och människan som kommer ut våren 2020.

Läs mer om Gunnars arbeten om kött, mjölk och klimatpåverkan:

Mjölkprodukter och vegetabiliska alternativ till mjölk

http://tradgardenjorden.blogspot.com/2019/01/tankefel-i-kottdebatten.html

Mikaela Lindberg
Universitetslektor i hållbarhetsaspekter på djurhållning av livsmedelsproducerande djur inom lantbruket. Läs mer om hennes arbete på: https://www.slu.se/cv/mikaela-lindberg/ och https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/

Mer material i ämnet

Artikel i Tidningen Mathantverk, Köttet, klimatet och miljön, Nr 4, 2018
EAT Lancet
Inlagring av kol i betesmark
Nordic Food

Kor och klimat av Elin Röös

Særimner 2019

  •  Seminarium
  •  16 oktober
  •  10:30 -12:00
  •  Bergmästaren 1 & 2
  •  Anna Jamieson, Gunnar Rundgren och Mikaela Lindberg
  •  Anmälan via extern länk
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB