Fisk och kulturarv

Fisk och kulturarv

Eldrimner jobbar med ett projekt för att öka intresset för Sveriges gastronomiska kulturarv genom att inventera, sammanställa, anpassa och sprida traditionella recept och förädlingsteknik inom fiskförädling. Projektet syftar även till att stärka mathantverkares kunskap av traditionella metoder som grund för produktutveckling. Ett av seminarierna under Saerimner är i detta projekt. Du kan välja att enbart gå på detta seminarium eller på samtliga seminarier på Saerimner. I anmälningsformuläret klickar du i så fall i rutan "Enbart till Fisk o Kulturarv".

Världens äldsta fermenterade fisk

Fiskfynden som skrev om svensk fornhistoria och gjorde Sverige till fermenteringens hemland. Kan upptäckten av gamla fiskben förändra vår fornhistoria och vilken betydelse kan de ha för dagens mathantverkare och för Sverige som matland?

Lyssna till osteologen Adam Boethius berätta om den fascinerande upptäckten vid en arkeologisk utgrävning utanför Sölvesborg där arke­ologer hittade fiskben som motsvarade närmare 60 ton fisk. Efter fortsatt utgrävning drogs slutsatsen att det var världens första fermente­ringsanläggning för fisk som hittats och att den var i bruk redan för drygt niotusen år sedan, långt tidigare än vad man hittills da­terat fermentering till i Kina och i Egypten.

I sin avhandling från 2018, Fishing for ways to thrive, drar Adam Boethius slut­satsen att fermenteringsanläggningen i Blekinge försåg en ganska stor grupp människor med mat. Det gör att inte bara fermente­ringens historia behöver skrivas om, utan även Sveriges fornhis­toria, eftersom man tidigare ansett att södra Sverige beboddes av nomadiska jägare och inte bofasta fiskförädlare.

 

Målet med projektet Fisk och kulturarv är:

  • Att arrangera tre produktutvecklingstillfällen inom fiskförädling.
  • Att digitalt sammanställa metoder, kunskap och material om saltning, fermentering och torkning av fisk.
  • Att sammanställa ett recepthäfte om traditionell fiskförädling.
  • Att producera och distribuera två artiklar om fiskförädling.
  • Att producera en film om fiskförädling som publiceras i flera av Eldrimners kanaler. 

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Fisk o kulturarv

Kontaktperson
Christina Hedin
Aksel Ydrén

010-225 34 33
aksel@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB