Fäbodbrukare

Fäbodbrukare

Eldrimner har fått projektstöd från Jordbruksverket för att arbeta med utveckling av fäbodproduktion fram till sista november 2020. Projektledare är Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri.

Syftet med projektet är att bidra med inspiration och kunskap inom förädling av mjölk till traditionella och nyskapande fäbodprodukter. Genom att stimulera till produktion av exempelvis fäbodost i större kvantiteter, med högre kvalitet och större spridning ges möjlighet till ökad lönsamhet för fäbodbrukare och fortsatt en gynnsam utveckling av både fäbodnäringen och svensk landsbygd.

Inom ramen för projektet kommer det att genomföras kurser, nätverksträffar och en studieresa till Alpregionen.

På Særimner erbjuder vi följande program:

Nätverksträff 
Här ges möjlighet till rådgivning i grupp och samtal kring frågor som: Att göra ost i större volymer – är det en väg framåt för bättre utveckling och lönsamhet?  Vilka behov finns, exempelvis rörande kunskap, arbetskraft, nya brukare etc?  Huvudfokus är hur vi kan arbeta för att utveckla mjölkförädlingen på fäbodar samt finna, inspirera och stötta nya/blivande fäbodbrukare.

Du som deltar på nätverksträffen kan köpa ett endagskort för fäbodbrukare 16 oktober. Då har du möjlighet att delta på Særimners seminarier. Vi föreslår nedanstående:

Att bygga en gemenskap kring sitt företag 
Jennifer Kast berättar om Neal’s Yard Dairy, London, och deras arbete med att involvera människor kring företaget: producenter, kunder, andra företagare och medarbetare.

Obehandlad dryckesmjölk 
I Storbritannien är det möjligt att sälja obehandlad dryckesmjölk. Veterinär Anna Catharina Berge berättar hur man där arbetar med utbildningspaket, ett samarbete mellan de statliga myndigheterna och de organiserade producenterna som säljer obehandlad mjölk (raw milk). Livsmedelsverket redogör för det projekt de startat för att utreda möjligheterna till försäljning av obehandlad mjölk i Sverige.

Svensk ostkultur
I det här passet tittar vi närmare på den svenska ostens kulturhistoria och funderar över hur den kan bli ett verktyg för nyutveckling. Vi speglar också den svenska utvecklingen i den som sker i Storbritannien och avslutar med ett resonemang kring hur man kan bygga ny kultur tillsammans med andra kring svensk ost. För kultur handlar om samarbete över både tid och rum.

Fäbodbrukare

  •  Studieresa
  •  Seminarier
Kontaktperson
Christina Hedin
Birgitta Sundin

010-225 34 33
birgitta@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB