SM i Mathantverk

Årets tävling anordnas i samband med Särimner den 19-21 oktober på Frösö Park Hotel i Östersund.

SM i Mathantverk 2021

Tävlingen genomförs på Frösö Park Hotel med en samlad bedömning av alla produkter den 19 oktober. Den 20 oktober hålls prisutdelningen, som går att se på plats eller följa via livesändning. Torsdag 21 oktober genomförs parallella bedömningsseminarier på plats med möjlighet för deltagare att se och provsmaka tävlingsprodukterna. Bedömningsseminarierna kommer även kunna följas på distans för den som inte har möjlighet att delta på plats.

Deltagare SM i Mathantverk 2021

I år genomförs tävlingen parallellt med Eldrimners idé och kunskapsforum, Særimner. Det innebär ett program fullt av seminarier, diskussioner och andra aktiviteter med såväl branschspecifika ämnen som ämnen som rör mathantverket i stort. Temat för Saerimner är Mathantverkets resiliens - den långsiktiga förmågan att hantera störningar och fortsätta utvecklas. 

Varmt välkommen!

SM i Mathantverk 2021

  •  19-21 oktober, 2021
  •  Frösö Park Hotel, Östersund
  •  Anmälan har stängt

Kontaktpersoner 

Christina Hedin
Aleksandra Ahlgren

010-225 33 57 
aleksandra@eldrimner.com

Frågor om anmälningar: 
Catrin Heikefelt

010-225 32 32 
catrin@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB