Sensorisk analys som verktyg för produktutveckling

Seminarium som beskriver våra sensoriska system och ger exempel på sensoriska analysmetoder som enbart kräver små medel och är enkla att använda som mathantverkare.

Sensorisk analys är ett värdefullt verktyg för att arbeta systematiskt med produktutveckling. Detta seminarium beskriver våra sensoriska system och ger exempel på sensoriska analysmetoder som enbart kräver små medel och är enkla att använda som mathantverkare. Hur kan man sätta ihop en objektiv smakpanel för att delta i provsmakningar? Vad ska man tänka på när man lägger upp smakprovningar? Hur får man ut de resultat man vill ha för att kunna använda det till att förfina sina produkters kvalitet?

Seminariet är inriktat mot bär-, frukt- och grönsaksförädling och dryck men de sensoriska analyser och metoder som tas upp är användbara även inom andra branscher. Så kom gärna och lyssna även om du tillverkar andra produkter.

Mats Carlehög är sensorisk analytiker och projektledare på Sensoriska, konsument- och innovationsavdelningen på det matvetenskapliga forskningsinstitutet Nofima i Norge. Han har mångårig erfarenhet av att leda sensoriska projekt med sensoriska paneler och en bred sensorisk kunskap från olika livsmedelsprodukter. Han är också styrelseledamot i den norska Sensorisk Society Group. Mats har i flera år bedömt drycker i SM i Mathantverk och de senaste åren i rollen som juryordförande.

Særimner 2023

  •  Seminarium
  •  18 oktober
  •  11:30–12:15
  •  Åhaga konferens
  •  Mats Carlehög 
  •  Efteranmälan
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB