Att gynna våra pollinatörer

En viktig del av en resilient livsmedelsproduktion.

Pollinering är en värdefull ekosystemtjänst som är avgörande för produktionen av livsmedel. Pollinatörerna ger oss ökade skördar av många grödor samt bidrar till en bättre kvalitet på frukter och bär. Idag är pollineringen hotad på grund av ändrad markanvändning och för att många vilda pollinerande insekter är rödlistade. Detta seminarium handlar om hur framtiden ser ut för pollinatörerna och vad som kan göras för att gynna dem.

Seminariehållare är biodlaren och sensorikern Viktoria Bassani, som sedan år 2005 driver företaget Bidrottningen i Skåne. Viktoria lever med frågor som berör pollinering varje dag.  Hon kommer att berätta om hur mathantverkare kan bidra till pollinerande insekters välmående på olika sätt. Det kan handla om allt från att köpa svensk honung till sin produktion eller att anlägga en vacker blomsterprakt vid sin butik, till att ta steget att skaffa eller hyra in bikupor till sina odlingar. Viktoria kommer även att ge några förslag på hur pollinatörernas ekosystemtjänster kan kommuniceras till kunderna.

Særimner 2021

 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB