Förenkla för företag

Eldrimner arbetar på flera olika sätt för att förenkla för små livsmedelsföretag.

Eldrimners arbete med att förenkla för företag är för att stödja mathantverkare i deras dagliga arbete, lyfta fram mathantverket och främja småskalig livsmedelsförädling som en självklar del av vår livsmedelsförsörjning. 

Eldrimner utgår från vad mathantverkarna anser behöver förenklas och vilka krångel det är som hindrar mathantverkets utveckling. Kontinuerligt samlar Eldrimner in vad branschen tycker genom information från Eldrimners branschråd, som finns för varje bransch, samt genom de många kontakter som våra branschansvariga medarbetare har med mathantverksföretagen. Några av dessa tydliga hinder finns med på Eldrimners krångellista och är områden vi särskilt uppmärksammar. 

Alla som bedriver verksamhet inom livsmedelsproduktion ska uppfylla lagstiftningarnas krav och producera säkra livsmedel men samtidigt måste den totala administrativa bördan som hindrar kärnverksamheten minska. Genom branschriktlinjer och remissyttranden, strävar Eldrimner efter att underlätta för livsmedelsföretag.

Eldrimner anser att småskaliga producenter har en betydande roll när det gäller att säkra livsmedelsförsörjningen och beredskapen, och vi strävar efter att lyfta fram detta i många olika forum. Eldrimner deltar även i samrådsgrupper, där vi samverkar med myndigheter och andra organisationer för att lyfta den småskaliga näringens synvinkel vid utformningen av regler och riktlinjer.

Tyvärr möter mathantverkarna fortfarande hinder i form av lagstiftning som inte fullt ut tar hänsyn till befintliga behov och de potentialer som småskaliga och diversifierade mathantverkare erbjuder. Eldrimner arbetar för att aktivt flytta fram positionerna och undanröja de hinder som för närvarande begränsar mathantverkets möjligheter. Slakt på härkomstgård och försäljning av opastöriserad mjölk från gård är exempel på områden på detta.

Vi arbetar för en framtid där småskaliga mathantverkare spelar en central roll för att skapa en mångfaldig och hållbar livsmedelsförsörjning.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB