Producentansvar för förpackningar

Eldrimner arbetar på flera olika sätt för att förenkla för små livsmedelsföretag.

Producentansvar för förpackningar

Den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar började gälla den 1 januari 2023. Det innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret. Eldrimner har gjort en  lathund för att hjälpa mathantverkarna med vad som gäller för livsmedelsförädlare:

 Producentansvar för förpackningar (pdf) uppdaterad januari 2024.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB