Producentansvar för förpackningar

Producentansvar för förpackningar – en lathund

Den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar började gälla den 1 januari 2023. Det innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret. Här kan du läsa vad som gäller för livsmedelsförädlare: Producentansvar för förpackningar (pdf)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB