Eldrimners krångellista

Eldrimner arbetar på flera olika sätt för att förenkla för små livsmedelsföretag.

Eldrimners krångellista

Eldrimner är via sina kontakter med mathantverkarna en viktig brygga mellan den småskaliga livsmedelsproduktionen och de myndigheter som utformar regelverken. Sedan 2020 har Eldrimner lyft svårigheter och problem för mathantverksföretag i en krångellista som annonseras via Eldrimner.com och i aktuella kanaler. Listan syftar till att belysa områden som är särskilt problematiska för näringen och Eldrimner verkar för förenkling av dem genom olika satsningar. Genom dialog för ökad förståelse och anpassning av regler och villkor utifrån företagens förutsättningar, dess metoder och tekniker, ges mathantverkarna möjlighet till bättre konkurrens och lönsamhet.

Om du har krångel som inte finns med på listan, som du tycker borde vara med, hör av dig till oss. Om du även sitter på kompetens som kan bidra till att lösa något krångel så hoppas vi också att du hör av dig! Kontaktuppgifter har du till höger.

BRANSCHÖVERSKRIDANDE KRÅNGEL

FISKFÖRÄDLING

BÄR, FRUKT & GRÖNSAKSFÖRÄDLING

SMÅSKALIG SLAKT

  • Förbränning av slaktavfall
  • Avsaknad av transparens och förutsägbarhet av kontrollkostnaderna
  • Nedjustering av riskklassning vid slakt av enbart egna djur
  • Inte likvärdig timtaxa för slakterier med och utan ständig bemanning

MEJERI

CHARK

De stora krånglen för charkuteri återfinns under rubriken branschöverskridande

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB