Riskklassningsmodellen

Krångel kring utformning, implementering och förståelse av den nya Riskklassningsmodellen som började gälla 1 januari 2024.

Eldrimner har varit remissinstans för modellen under flera omgångar. Eldrimner anser att modellen är invecklad och överlag krånglig att förstå, något Eldrimner även fått inspel av från mathantverkare i hela landet.

Implementeringsarbetet av ny modell har pågått under 2023 och har bidragit till många frågor från mathantverkare runt om i landet. Sammantaget har Eldrimner fått uppfattningen om att poängsystemet är krångligt och att det har varit tidkrävande att fylla i riskklassningsenkäten. Dels förklaringen om innebörden av de olika aktiviteterna, dels att samtliga aktiviteter inte redogjorts i beslutet är några exempel. Detta har bidragit till stor osäkerhet när företagare har lagt ned tid att fylla ut riskklassningen. Även informationen från livsmedelsverket och återkoppling på frågor som ställts till myndighetens brevlåda riskklassning2023@slv.se har varit bristfällig i vissa fall.

Riskklassningen hindrar utveckling av mathantverksföretag genom att vissa aktiviteter väljs bort på grund av att modellen ger ökade poäng och därav högre kostnad. Detta påverkar det diversifierade mathantverksföretagen negativt.

Kommentar: I januari 2024 meddelade Livsmedelsverket att om en företagare inte är nöjd med sitt riskklassningsbeslut som lämnats in under 2023 och om beslutet inte stämmer med verksamheten, så kommer livsmedelsverket revidera beslutet vid årets första kontroll. Detta genom att ha en dialog med företagen om vad de anser inte stämmer. Därefter finns det ytterligare möjlighet att överklaga beslutet.

 

Hur arbetar Eldrimner med krånglet under 2024?

Under 2023-2024 har Eldrimner arbetat med att försöka klargöra vissa frågor och tolkningar från mathantverkare gällande riskklassningen. Även andra branschorganisationer har tagit sig an arbetet med att försöka tolka och tydliggöra livsmedelsverkets vägledande text och svar för att mathantverkare ska ha möjlighet att redovisa sina aktiviteter på bästa sätt.

Vidare under 2024 kommer Eldrimner att följa utvecklingen med riskklassningsmodellens tillämpning.

Senast uppdaterad 2024-03-18

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB