Dricksvattenkontroller

Krav på dricksvattenkontroller skapar oproportionerligt höga kostnader för mathantverksproducenter med eget vatten.

Förslag på lösning: Anpassa tillämpningen av lagstiftningen utifrån spridning av vattnet (hur många dricker vattnet och hur ofta) och riskanalys (HACCP). För mathantverksföretag med lägre omsättning (färre kunder) minska till ett vattenprov per år och ge möjlighet till undantag från utökat vattenprov.

Nytt förslag på lösning 2021: Det ska vara möjligt att undanta små livsmedelsföretag med egna vattentäkter från dricksvattenkrav enligt EU’s nya dricksvattendirektiv (EU) 2020/2184. I dessa fall ska faroanalys med kritiska styrpunkter genomföras.

KOMMENTAR: I och med den nya nationella föreskriften om dricksvatten (LIVSFS 2022:12), som trädde i kraft 1 januari 2023, är kravet på vattenprov för de med <10 m3 vattenproduktion per dygn minskat till ett per år (parametrar som ingår i provgrupp A) och för det tidigare så kallade utökade provet (parametrar som ingår i provgrupp B) har frekvensen ändrats till vart sjätte år i stället för vart tredje år som tidigare. Enligt § 34 i lagstiftningen finns inskrivet möjlighet till undantag för livsmedelsproducenter om det kan påvisas att livsmedelssäkerheten inte äventyras och att det finns en faroanalys med kritiska styrpunkter.

Från och med 2026 tillkommer krav på provtagning för råvatten för livsmedelsföretag med egen brunn. Bevakning av att tillämpning och undantagsansökningar behandlas utifrån proportionalitetsprincip och faroanalys, så att onödiga och höga kostnader inte hotar verksamhet inom mathantverk. Oklarheter och oro kvarstår kring vad förhöjda värden i en B-provtagning kan få för konsekvenser. Eldrimner har uppmärksammat Livsmedelverket på att det behövs exempel på undantag för mathantverkare på Kontrollwiki. 

Hur arbetar Eldrimner med krånglet 2024?

Eldrimner anser att i och med att den nya nationella föreskriften om dricksvatten att krånglet är löst.  Frekvensen på vattenproverna har minskat, således då kostnader för dessa.  Eldrimner avvaktar under 2024 med att jobba vidare med denna fråga.

Senast uppdaterad 2024-02-19

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB