Svårigheter att nå ut med alkoholdrycker

Svårigheter att nå ut med alkoholdrycker

Följande åtgärder skulle kunna underlätta för småskaliga företag som producerar alkoholhaltiga drycker:

  • Gårdsförsäljning av alkoholdrycker
  • Differentierad alkoholskatt
  • Förenklad process för att sälja genom Systembolaget

KOMMENTAR: Eldrimner stödjer den utredning om gårdsförsäljning som gjordes 2021 och svarade på en remiss om denna år 2022: En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker - Regeringen.se. Frågan bereds nu på Socialdepartementet. LRF driver frågan och Eldrimner hänvisar den som vill följa frågan till deras hemsida: Gårdsförsäljning av alkohol - LRF.

Vad gör Eldrimner under 2024?

Eldrimner bevakar förslagen kring gårdsförsäljning och differentierad alkoholskatt, men kommer inte arbeta aktivt med detta under året. Utöver detta undersöker Eldrimner vilka svårigheter som producenter ställs inför när de ska börja sälja på Systembolaget.

Den 5 juni presenterade Regeringen ett förslag om gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Med den modell för gårdsförsäljning som regeringen nu föreslår kommer det att vara en tydlig skillnad mellan den försäljning som sker på Systembolaget och den försäljning som sker direkt hos producenten, som i enlighet med utredningens förslag ska ske i samband med ett betalt studiebesök. Regeringen kommer härnäst att besluta om en lagrådsremiss. Förslaget kommer att skickas för så kallad notifiering till EU-kommissionen. Bedömningen är att lagstiftningen kan kunna träda i kraft under första halvåret 2025, om inte EU-processen drar ut på tiden.

Läs nyheten från regeringen här.

 

Senast uppdaterad 2024-06-10

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB