Skicka lagstadgade mjölkprov i obruten kylkedja

Krångel Mjölkprov

Gårdsmejerier på landsbygden har svårigheter att skicka lagstadgade mjölkprov i obruten kylkedja på grund av långsam postgång. De alternativ labbet erbjuder, som inkluderar transportkostnader, innebär en orimlig hög kostnad och fungerar dessutom inte alltid vad gäller obruten kylkedja.

Förslag på lösning: Öppna upp för undantag i krav på mjölkanalys av antal bakterier i mjölk för gårdsmejerier. Laboratorieanalyserna kan ersättas med dokumenterade egna mjölkanalyser på gården och/eller laboratorieanalyser av ostmassa. Hantverksmejerister är generellt kunniga och medvetna om livsmedelssäkerhet då de direkt får ta konsekvenserna om deras produkter inte är säkra, det vill säga producentansvar. På sikt önskas att lagkravet tas bort för gårdsmejerister med egna getter, får och kor som inte ingår i kokontrollen (även andra djurslag).

KOMMENTAR: Enligt Livsmedelsverkets nya översyn av hygienlagstiftningen finns möjlighet till flexibel tillämpning i vissa fall. Eldrimner lämnade 2021 in underlag för en ansökan om undantag från mjölkprovtagning avseende antal bakterier, och för kor celltal, för mathantverkare inom mejeri.

Vad gör Eldrimner 2024?

Livsmedelsverket meddelar våren 2023 att de arbetar med frågan och hoppas kunna återkomma med ett remissförslag.  I februari 2024 svarar de att de inte hunnit arbeta med frågan som de hade hoppats på då annat fått lov att prioriteras, men den är inte bortglömd.

Eldrimner inväntar återkoppling från Livsmedelsverket.

Senast uppdaterad 24-03-21

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB