Administration kring vasslehantering

Krångel Administration & regler kring vasslehantering


Administration och regler kring vasslehantering är inte anpassade till mindre företag som gårds- och hantverksmeje­rier. Flera regelverk och myndigheter är involverade, vilket gör det svårt för företagare att veta vad som gäller. Kraven på dokumentation är anpassade till storskalig produktion och står inte i pro­portion till de små livsmedelsföretagarnas situation och den arbetsinsats det kräver. Denna administra­tion utgör en onödig tidskrävande belastning.


Förslag på lösning: Förenkla administrationen för hantering av vassle från hantverkmejerier. I samstämmighet med Sveriges Gårdsmejerister föreslås en guide med tydliga riktlinjer för vilka regler som gäller och vilka tillstånd som behövs beroende på vad man vill göra med vasslen. Guiden ska vara för både den som har vassle och vill göra sig av med den och för den som vill ta emot vassle.  Att kunna identifiera överflödiga eller krångliga regler som kan tas bort eller förenklas. 

Vad gör Eldrimner under 2024?
Sveriges Gårdsmejerister har sammanställt ett frågeunderlag om vasslehantering till myndigheterna, Livsmedelsverket och Jordbruksverket, och kallat till möte för att reda ut detta under maj. Eldrimner kommer att närvara under möte.

 

Uppdaterad 2024-04-22

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB