Förädling utan innehav av fiskelicens

Ägare av enskild fiskerätt i kust- och skärgård får idag inte bedriva småskaligt yrkesfiske med tillhörande förädling utan innehav av fiskelicens.

 

Förslag på lösning: Skapa möjligheter för småskaliga yrkesfiskare genom att ändra licensgivningsbestämmelserna i svensk lagstiftning eller den svenska uttolkningen av EU:s kontrollförordning (EG) nr 1224/2009 så att ett näringsfiske med stöd av enskild fiskerätt alltid beviljas licens.

KOMMENTAR: Eldrimner har, tillsammans med andra organisationer, arbetat med frågan gentemot tjänstemän och politiker och i HAV:s regleringsbrev för 2023 går detta att läsa: "Utredning av licensprövningar och beståndsuppskattningar för att möjliggöra nyetablering av småskaligt fiske". ”Undantag från behovet av yrkesfiskarlicens för småskaligt fiske för egen livsmedelsverksamhet bör också övervägas.”

Hur jobbar Eldrimner med frågan 2024?

30 maj 2023 deltog Eldrimner i ett dialogmöte tillsammans med andra organisationer och Havs och vattenmyndigheten som berörde myndighetens regeringsuppdrag om utredning av licensprövningar och beståndsuppskattningar för att möjliggöra nyetablering av småskaligt fiske. Havs och vattenmyndigheten avslutade utredningen den 30 december 2023 med att överlämna en rapport till Regeringskansliet. Eldrimner avvaktar i väntan på att se om utredningen kommer leda till remitteringar av förslag, ytterligare utredningar och/eller annan fortsatt beredning på regeringskansliet.

Uppdaterat datum 2024-02-26

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB