Bristfälliga beståndsuppskattningar fiskresursen

Bristfälliga beståndsuppskattningar av fiskresursen i sjöar och hav medför avslag på fiskelicenser och förhindrar nyrekrytering av yrkesfiskare och fiskför­ädlare med hänvisning till försiktighetsansatsen.

 

Förslag på lösning: Underlag tas fram i samverkan med berörda länsstyrelser vid varje ny ansökan om licens, alternativt justera fiskelagen så att yngre fiskare enklare kan beviljas licens.

KOMMENTAR: Eldrimner har, tillsammans med andra organisationer, arbetat med frågan gentemot tjänstemän och politiker och i HAV:s regleringsbrev för 2023 går detta att läsa: "Utredning av licensprövningar och beståndsuppskattningar för att möjliggöra nyetablering av småskaligt fiske". ”Undantag från behovet av yrkesfiskarlicens för småskaligt fiske för egen livsmedelsverksamhet bör också övervägas.”

Hur jobbar Eldrimner med frågan 2024?

30 maj 2023 deltog Eldrimner i ett dialogmöte tillsammans med andra organisationer och Havs och vattenmyndigheten som berörde myndighetens regeringsuppdrag om utredning av licensprövningar och beståndsuppskattningar för att möjliggöra nyetablering av småskaligt fiske. Havs och vattenmyndigheten avslutade utredningen den 30 december 2023 med att överlämna en rapport till Regeringskansliet. Eldrimner avvaktar i väntan på att se om utredningen kommer leda till remitteringar av förslag, ytterligare utredningar och/eller annan fortsatt beredning på regeringskansliet.

 

Uppdaterat datum 2024-02-26

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB