Inte få använda egna ägg i sin verksamhet

Krångel Inte få använda sina ägg i sin verksamhet

Ägg från egna hönor får säljas, men inte användas i den egna kafé- och restaurangverksamheten.

Förslag på lösning: Ändra svensk lagstiftning (SLVFS 2005:20) och/eller uttolkning av bestämmelserna i EU- förordningen (EG) 589/2008 så att kravet på genomlysning av ägg kan ersättas med en okulär besiktning: kvaliteten kontrolleras genom att äggen knäcks en och en i en kopp innan användning.

KOMMENTAR: EU uppdaterade handelsnormerna 2021. SLV undersöker möjligheterna att ägg från egna hönor ska kunna användas i café- och restaurangverksamhet utan krav på genomlysning. SLV meddelar att de fortfarande arbetar med frågan och hoppas komma till en lösning under våren 2023. Eldrimner svarade på en remiss i detta under januari 2024.

Hur arbetar Eldrimner med krånglet under 2024?

  • Synpunkter på remiss har lämnats till Livsmedelsverket angående vägledande text.
  • Följa upp resultatet när den publiceras på Kontroll-wiki och kommunicera det till mathantverkarna.

Senast uppdaterad 2024-02-19

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB