Utomhusrökning av kött och fisk inte är tillåtet

Vissa mathantverkare har fått höra att utomhusrökning av kött och fisk inte är tillåtet, men det är oklart vad som gäller och varför

 

Förslag på lösning: Problemet klargörs och en lösning för att kunna röka utomhus tas fram. En ansökan om att klargöra problemet och lösa det genom EU-lagstiftningens möjlighet till flexibilitet har lämnats till Livsmedelsverket 2021.

KOMMENTAR: Livsmedelsverket utreder förutsättningarna att införa nationella regler som tillåter att kött, fisk och andra livsmedel kan rökas i en fristående byggnad under vissa förutsättningar.

Livsmedelsverket arbetar med en utredning för att hitta ett nytt regelverk som ska gälla för alla utomhusrökar. Myndigheten ska skicka remiss på förslag under våren 2024. I nuläget är det så att de som har haft godkända utomhusrökar får fortsätta att röka, men inga nya godkännande ges för utomhusrökning.

Hur arbetar Eldrimner med krånglet 2024?

  • Eldrimner invänta remiss angående regler kring utomhusrökning. Beräknad tid för detta är våren 2024.

Senast uppdaterad 2024-02-19

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB