Arbetet med att förenkla för företag

Eldrimner arbetar på flera olika sätt för att förenkla för små livsmedelsföretag.

Eldrimners arbete för att förenkla för företag görs för att stödja mathantverkare i deras dagliga arbete, lyfta fram mathantverket och främja småskalig livsmedelsförädling som en självklar del av vår livsmedelsförsörjning. Mathantverket en viktig del av framtiden.

För att bäst förenkla för mathantverkarna är det viktigt att Eldrimner utgår från vad mathantverkarna anser förenklar och det är även från dem vi får höra vilka krångel som finns som hindrar utvecklingen. För att samla in vad branschen tycker har vi bland annat branschråd för varje bransch, Eldrimner har branschansvariga som har kontakt med mathantverkare som samlar på sig information från branscherna, genom detta har vi nära kontakt med näringen.

Genom att arbeta med att utveckla branschriktlinjer och svara på remisser, strävar Eldrimner efter att underlätta för livsmedelsföretag. Detta för att uppfylla lagstiftningens krav och producera säkra livsmedel men även att hitta vägar för minska den totala administrativa bördan som hindrar kärnverksamheten. En del hinder som finns för mathantverkarna finns med på Eldrimners krångellista.

En viktig del av vårt arbete är att delta i olika samrådsgrupper, där vi samverkar med myndigheter och andra organisationer för att lyfta att småskaliga aspekter beaktas vid utformningen av regler och riktlinjer.

Eldrimner anser att småskaliga producenter har en betydande roll när det gäller att säkra livsmedelsförsörjningen och beredskapen, och vi strävar efter att lyfta fram detta i många olika forum.

Tyvärr möter mathantverkarna fortfarande hinder i form av lagstiftning som inte fullt ut tar hänsyn till de behov och potentialer som småskaliga och diversifierade mathantverkare erbjuder. Eldrimner arbetar för att aktivt flytta fram positionerna och undanröja de hinder som för närvarande begränsar de möjligheterna. Slakt på härkomstgård och försäljning av opastöriserad mjölk från gård är exempel på detta.

Vi tror på en framtid där småskaliga mathantverkare spelar en central roll för att skapa en mångfaldig och hållbar livsmedelsförsörjning.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB