Producentansvar för förpackningar

Den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar började gälla den 1 januari 2023. Det innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret

Bakgrund

Producentansvaret påverkar mathantverkare negativt ekonomiskt, både direkta kostnader och administrativ i form tid. I grunden handlar lagstiftningen om att varje förpackning som släpps ut på den svenska marknaden ska bära sin egenkostnad i ett cirkulärt system. Målet är att så många förpackningar som möjligt ska kunna ha en längre återanvändningstid i systemet.

Mathantverksföretagaren får stå för kostnaden då denne blir förpackningsproducent utifrån den nya förordningen. Detta påverkar företag negativt då kostnaden för att vara registrerad hos en Producentansvarsorganistaionen (PRO) och hos Naturvårdsverket blir för hög för mathantverkare. Även den administrativa bördan för företag ökar då det ska rapporteras varje kvartal det antal kilo som en mathantverkare (Läs; förpackningsproducent) har släppt ut på marknaden. Här följer tre krångel i förbindelse med den nya förordningen.

Krångel av vem som har producentansvaret:

Förordningens syfte är att alla förpackningsproducenter ska ansvara för sina förpackningar. Dock ser verkligheten annorlunda ut då krånglet uppstår i den praktiska tillämpningen. Det finns företag som tillverkar och säljer förpackningar och även betalar och registrerar förpackningen i form av en miljöavgift när den säljs till en mathantverkare. Att tillverkaren av förpackningar kunde ha producentansvaret är något som Eldrimner anser skulle kunna vara lösningen på krånglet, men som inte är tanken i nuvarande system. Krånglet som uppstår utifrån detta är att mathantverkare inte vet hur, om eller varför de ska registrerar sig hos en PRO om de köper in förpackningar med en redan pålagd miljöavgift.

Lösning:

För att förenkla för mathantverkare vill Eldrimner att den som säljer förpackningen är den som står för miljöavgiften och rapporteringen och då räknas som producentansvarig i stället för varje enskild mathantverkare. Det skulle minska den administrativa bördan, kostnaderna och detta skulle bidra till förenkling för företag i den svenska livsmedelsstrategin.

Krångel av ojämn konkurrens:

Med nuvarande tillämpning skapar Producentansvaret ojämn konkurrens. Då många företag inte är registrerade som förpackningsproducent och inte betalar fasta avgiften till PRO och ev Naturvårdsverket och de avgifter som kopplade till varje förpackning. Något som, på grund av otydlighet, inte alla företagare tillämpar. Medan en del företag gör enligt förordningen, då har de ökat sin administrativa börda samt betalar avgifter för förpackningar. Det betyder att vissa företag måste ta ett högre pris på sina produkter för att finansiera avgifterna.

Lösning:

Eldrimner anser att en stor del av detta krångel, förutom kostnaden och den administrativa bördan, är att det inte är tydligt om hur en mathantverkare praktiskt ska göra. Att myndigheterna och PRO beskriver tydligt vad man som företagare behöver göra tydliggöra vad som gäller om det redan är en miljöavgift pålagd på förpackningen som företagaren köper in.

Krångel av orättvis avgift beroende på storlek av företag:

Ett problem för mathantverkarna är att den fasta avgiften till sin PRO är samma oavsett storlek på företag. För ett litet företag behöver man ta ut en högre procent i prisökning för att täcka kostnaden för fasta avgiften. Detta påverkar även det småskaliga mathantverket negativt om produkterna är i glasförpackning. Det bidrar till att företaget når den nedre gränsen på 1000 kg och blir pålagd en avgift på 1200 kr, i jämförelse med ett företag som använder pappersförpackningar.

Lösning:

Att PRO ser över avgifterna och differentierar avgiften beroende på storlek på företag.  Lägre avgifter för småskaliga mathantverkare.

Hur arbetar Eldrimner med krånglen?

  • Eldrimner tar kontakt med de berörda myndigheterna för att klargöra vad som gäller när ett företag köper in förpackningar som har en miljöavgift. Vi ska därefter förtydliga Eldrimners lathund med vad som gäller när en förpackning redan är erlagd en miljöavgift. Länk till Eldrimners lathund och Länk till svar om Miljöavgift
  • Eldrimner kommer att driva frågan för att förflytta producentansvaret till företagen som säljer förpackningar. Detta genom att lyfta problematiken för mathantverkarna i ett webbinarium där vi bjuder in myndigheter, politiker och PRO där vi vill diskutera hur man kan hitta vägar fram för att förenkla för småföretagen.
  •  
  • Eldrimner kommer att lyfta problematiken med den fasta kostnaden till både Naturvårdsverket och PRO.

Senast uppdaterad 2024-05-23

 

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB