Transport av mathantverksprodukter

Krångel av att förutsättningarna för transport av mathantverksprodukter är geografiskt ojämna och i vissa fall krångliga och dyra.

Bakgrund:

Mathantverkare är verksamma över hela Sverige både i städerna och på lands- och glesbygden. Transport av produkter kan vara en grundförutsättning för mathntverksföretagandet, men även viktigt för andra näringar. Transporter inom mathantverket är en flaskhals som gör att mathantverket hämmas i sina försäljningsmöjligheter. Det går att hitta transporter men kostnaderna skiljer sig markant och för många företag är för dyrt. Mathantverkare kan öka produktionen om transporten förbättras mer jämnt över hela Sverige. Transport är en viktig fråga att ha med på vår krångellista på grund av att det är ett hinder för mathantverkets utveckling och således främjandet av lands- och glesbygdsutvecklingen.

Förslag på lösning?

Eldrimner är medvetna om att hitta en konkret lösning är en stor utmaning. Men det finns exempel på hur transportlösningar funkar på lokalt. Eldrimner har under åren vidrört transportfrågan vid flertalet tillfällen, bland annat vid Saerimner 2021, där presenterade några företag hur de jobbar med att frakta mathantverksprodukter.

Hur arbetar Eldrimner med krånglet 2024?

  • Vi följer upp hur företagen som presenterade transportlösningar under Saerimner 2021 hur de utvecklats sen dess.

Senast uppdaterad 2024-03-19

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB