Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube
Eldrimners nyhetsbrev mars 2014

Öppet hus 27 mars!

Torsdag den 27 mars öppnar vi dörrarna till Eldrimners nyrenoverade förädlingslokaler, anpassade för kurser och utbildningar inom mathantverk. Välkommen in i vårt nya mejeri, bageri, charkuteri och ateljé för förädling av bär, frukt och grönt.

Eldrimners lokaler på Rösta i Ås genomgick en omfattande renovering under 2013. Nu står förädlingslokaler och teorisalar till en sammanlagd yta om 700 kvadratmeter redo att ta emot kursdeltagare och
yrkeshögskoleelever. Här arrangeras kurser, allt från nybörjarnivå till fördjupningskurser med deltagare från hela landet.

Följ med på rundvisning med provsmakning av det som förädlas den dagen, lär dig mer om Eldrimner och träffa oss som arbetar här!

Torsdag 27 mars kl. 15-18. Eldrimner, Ösavägen 30 i Ås.

»Öppet hus 27 mars


Bodil Cornell, öppet hus på Eldrimner.

Bodil Cornell, verksamhetsledare på Eldrimner ser fram emot att få visa de nya förädlings-lokalerna i Ås, Jämtland.

En liten påminnelse

Du som har mathantverksföretag och finns med i vårt register har nyligen fått en webbenkät med frågor om mathantverk och företagande. Svara gärna på den!

Det känns viktigt att mathantverkarna får en samlad statistik kring branschen. Det finns idag ingen officiell statistik som speglar branschen mathantverk. Eldrimner vill därför skapa en årlig uppföljning av mathantverksföretagen och hur du som mathantverkare ser på framtiden inom branschen.

Uppgifterna kommer att användas av Eldrimner som underlag i sitt strategiska arbete för en positiv utveckling av mathantverket. Det är därför bra om du som har ett mathantverksföretag fyller i dina svar, allt för att vår bild av branschen blir så tydlig som möjligt.

Webbenkäten besvaras anonymt och det går inte att identifiera vem som svarat.

Resultatet av enkäten kommer att visas, bland annat i form av en sammanställning som vi skickar till dig som är mathantverkare. Vi kommer också att publicera resultatet i vår tidning Mathantverk.

Tack på förhand för din hjälp!
Eldrimner tipsar:
Charkuteri.

Mathantverksbranschen saknar officiell statistik.

Grundkurs, ystning med Michel Lepage

Måndag–fredag, 7–11 april

På schemat står mjölkens kemi och mikrobiologi, tillverkning av mjuka osttyper som camembert och mjuka ostar med kittyta typ Münster, pressade osttyper, blåmögelost samt ost av fetatyp och mozzarella.
Plats: Eldrimners mejeri, Ås, Jämtland
»Läs mer och boka

Franskt ostlager

Nybörjarkurs, ystning

Onsdag–torsdag, 7–8 maj,

En kurs hos Kristina Åkermo som lär ut tillverkning av yoghurt och ystning av pressad ost och blåmögelost på komjölk. Teori och praktik integreras.
Plats: Oviken Ost, Oviken, Jämtland

»Läs mer och boka

Oviken Ost

Kurs på Torsta om mjölkråvara

Fredag, 9 maj

För dig som är ostproducent och köper in din mjölkråvara. Kursen tar upp praktiska delar såsom mjölkens kemi och biologi, ostutbyte, ostkvalitet, egen provtagning, mjölkning i mjölkgrop, CMT-test och celltal, tolka självsyrningstest, mjölktankskvitton och analysresultat.
Plats: Torsta, Ås, Jämtland. Torsta arrangerar kursen och kan kombineras med nybörjarkursen i Oviken.

»Läs mer och boka

kalv

Mathantverk för nystartare

22 september–21 november

Eldrimners grundutbildning i hantverksmässig livsmedelsförädling är 5 veckor lång och innehåller både teori och praktik. Specialdesignad för dig som vill börja förädla gårdens eller bygdens råvaror.
Plats: Eldrimner, Ås, Jämtland

»Läs mer och boka
Kurs på Eldrimner.

Vill du inte längre att vi skickar nyhetsbrevet till dig klickar du bara på länken
om avprenumeration.

Redaktör

Catharina Andersson, catharina@eldrimner.com


Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här