Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube
Eldrimners nyhetsbrev december 2014. Eldrimner önskar God Jul

  

 

 

Fördjupningskurs, lufttorkade charkprodukter

2–5 februari 

Jürgen Körber, en av Eldrimners återkommande slakt-, styck- och charkmästare från Tyskland går under fem dagar på djupet inom lufttorkning.
 

Plats: Eldrimners charkuteri, Ås, Jämtland

»Läs mer och boka

 

Ystningskurs på Eldrimner

Fördjupningskurs - för yrkesverksamma bagare

3–4 februari

Manfred Enoksson hjälper dig att ta nästa kunskapskliv i det ekologiska hantverksbageriet. Fokus ligger på ekologisk bakning med flerstegsurdegar och bakferment.

 

Plats: Eldrimners bageri, Ås, Jämtland

»Läs mer och boka

 

Bakkurs på Hara Gård

Seminarium - prissättning för mathantverkare

18 februari

Att sätta pris handlar dels om att räkna ut kostnader och dels om att välja en strategi för sin prissättning. Under den här dagen kommer vi både att prata om olika strategier och räkna tillsammans.

 

Plats: Eldrimner, Ås, Jämtland
»Läs mer och boka

 

Nybörjarkurs, kallrökning och gravning av fisk

23–24 februari

En kurs för dig som vill starta fiskförädlingsföretag eller börja arbeta med fiskförädling. Kursledaren Martin Bergman går igenom hantering från råvara till färdig produkt.

 

Plats: MBergman Fisk, Vilhelmina, Västerbotten
»Läs mer och boka

 

Studieresa/kurs, frukt- och bärvin i Finland

8-12 mars

Välkommen med till Finland, landet som är känt för sina frukt- och bärviner! Kursen omfattar allt från analys av olika råvaror och beräkna recept till att avstanna jäsningen och fylla flaskorna.

 

Plats: Finland
»Läs mer och boka

 

 

Nybörjarkurs, ystning

10–11 mars

Lär dig hantverksmässig ystning på gårdsnivå. På kursen med Kristina Åkermo tillverkas yoghurt samt ystas pressad ost och blåmögelost på komjölk. Teori och praktiska moment integreras.
 

Plats: Oviken Ost, Oviken, Jämtland

»Läs mer och boka

 

Hårdostar på lager.

Kurs på Torsta, små mjölkande betesdjur

12-13 mars

En introduktion på djurskötsel av små mjölkande betesdjur. Genomgång om allt från avel och raser till utfodring och avlivning. Kursen innehåller även studiebesök.

 

Plats: Torsta, Ås, Jämtland
»Läs mer och boka

 

 

 


Vill du inte längre att vi skickar nyhetsbrevet till dig klickar du bara på länken
om avprenumeration:

Redaktör

Catharina Andersson, catharina@eldrimner.com


Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här