Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Nu är årets vinnare i SM i mathantverk utsedda

På onsdagskvällen på Særimner presenterades resultatet av årets öppna SM i Mathantverk. Under tisdagen bedömdes över 500 produkter av olika jurygrupper.

- Det är så roligt att se medaljerna fördelas över Sverige och både gå till erfarna och alldeles nya mathantverkare, säger tävlingsledaren Aleksandra Ahlgren, som poängterar att SM i Mathantverk också är en unik möjlighet att få sina produkter bedömda av kunniga jurygrupper, även för dem vars produkter inte vinner.

I år har tävlingsklasserna i SM i Mathantverk ökat från 39 klasser 2016 till 45 klasser. De nya klasserna i år var surdegsbröd med kulturspannmål, stek-ost, fermenterade mjölkprodukter och jästa drycker. I öppna SM i mathantverk tävlade i år drygt 500 produkter från 181 företag.

Efter trippelkontroller konstaterades att i klassen surdegsbröd med kulturspannmål/lantsort missades att det var två bronsmedaljörer i klassen. Stenugnsbageriet i Sandhult fick också brons för sitt Svedjebröd. I klassen blåmögelost fick Lida blå från Räven och osten ett delat silver då poängen är densamma för båda.

Mer från SM finns att läsa här: Nu är årets vinnare i SM i mathantverk utsedda

Hela vinnarlistan finns här: Vinnare SM i Mathantverk 2017


Magnus Nilsson och Carlo Petrini nya ambassadörer för Eldrimner

Under årets mathantverksforum Særimner utsågs Fävikenkocken Magnus Nilsson och slow Food-grundaren Carlo Petrini till nya ambassadörer för Eldrimner.

I de seminarier han deltog i berättade Magnus Nilsson dels om sitt samarbete med lokala råvaruproducenter och dels om sitt arbete med restaurangen Fäviken Magasinet. I samband med det utsåg Bodil Cornell, Eldrimners verksamhetschef, Magnus Nilsson till ny ambassadör. Han kommer att fortsätta lära känna mathantverkare och främja deras produkter.

I samband med invigningen av Særimner utsågs Slow food-rörelsens grundare Carlo Petrini till ny ambassadör för Eldrimner. När han fick frågan svarade han genast "certo" och förklarade att han tycker att Eldrimner gör ett viktigt jobb för att den småskaliga matproduktionen.

Det som började med att Carlo Petrini tog initiativet till att stoppa etableringen av en amerikansk snabbmatskedja i centrala Rom har lett till att han blivit en av de mest inflytelserika matmakthavarna i världen. Under de senaste trettio åren har hans passion och visioner för lokal, hållbar och traditionell mat revolutionerat västvärldens attityd till mat. Han har beskrivits som en karismatisk matpoet som på årets Særimner både invigningstalar och delar med sig av sin historia och sina tankar kring hur han ser på framtidens mat.

Redan 2007 började Eldrimner arbeta med att utse ambassadörer för mathantverket och först ut var Carl Jan Granquist och Ana Martinez. Sedan har gruppen växt med två nya ambassadörer vartannat år. Ambassadörerna är en stor tillgång för Eldrimner och alla har mycket att bidra med inom sina verksamhetsområden. Gemensamt för ambassadörerna är att alla arbetar med mat, men i olika former. Slående för gruppen är att alla är visionärer och kreatörer av stora mått.

Här kan du läsa ett referat från Carlo Petrinis seminarium på Særimner.

Här kan du läsa ett referat från Magnus Nilssons seminarium på Særimner.
 


Eldrimner uppdaterar appen Mathantverk

Nu lanserar Eldrimner en ny uppdaterad version av appen Mathantverk. Appen har fått nytt utseende och nya funktioner som ska underlätta för konsumenter att hitta mathantverksföretag över hela Sverige.

– Den nya appen blir lättare att använda för att hitta mathantverkare nära dig, Du kan också läsa reportage från certifierade mathantverkare, få nyheter inom mathantverk och en del annat, säger Mikael Karlsson, ansvarig för utvecklingen av appen.

Totalt finns det över 1500 mathantverksföretag i databasen, med information om varje företag och med en gps-position så du lätt hittar dit. Du kan hitta mathantverkare och gårdsbutiker, söka efter företag eller produkter och produktkategorier. Varje företag presenteras med företagsinformation, vad de tillverkar, hur du når dem, deras hemsida, med mera. Appen visar också vilka företag som är certifierade mathantverkare.

Den nya versionen av appen finns nu för nedladdning på App store och Google Play.


Mathantverksturnen fortsätter

Eldrimners mathantverksturné fortsätter. I alla län håller vi seminarier om råvarans betydelse för mathantverket. Nu närmast kommer vi att ha mathantverksdagar den 8 november i Skåne och den 9 november i Halland. Har du inte anmält dig har du helgen på dig att göra det. Anmäl dig senast den 30 oktober.

Turnéplan för fortsatta mathantverksdagar.

 


Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning klara

Livsmedelsverket är nu klara med bedömningen av riktlinjerna och de går att ladda ner från Eldrimners hemsida.

Branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning beskriver vad god hygien och lagkrav innebär i verksamheter med hantverksmässig framställning av charkprodukter. Riktlinjerna är utarbetade av Eldrimner. Arbetet har skett i samråd med Livsmedelsverket, producenter och producentorganisationer.

Branschriktlinjerna består av tre delar: guidestart, grundförutsättningar och arbetsblad. Författaren Per Nilsson och redaktören Tobias Karlsson kommer att presenterade riklinjerna på branchträffen för gårdsslakt och chark på Særimner 2017.

Branchriktlinjerna går också att köpa från Eldrimner. Mejla lisa@eldrimner.com om du är intresserad.


Nya projekt togs upp på branschträffen för mejeri

Under branschträffen för mejerister under Særimner medverkade ett par forskare från SLU, Åsa Lundh och Monika Johansson. De är involverade i två intressanta projekt. Det ena handlar om möjligheten att tillverka inhemskt artspecifikt löpe, dvs från killing, lamm och kalv, till hantverksmejerier. Är du intresserad av att veta mer kontakta då innovationsgruppen på mejl: anna-karin@gideget.se. Dessa forskare studerar även samband mellan bakterieflora på gården och slutprodukten, ostens kvaliteter.


Nytt forum för bagare

På branschträffen för bagare på Særimner diskuterades bland annat att Eldrimner borde skapa en plattform, kanske en grupp på Facebook där bagare kan utbyta erfarenheter med varandra, diskutera råvaror, dela med sig av erfarenheter och kanske planera inköp. Eldrimner startar en sådan omgående.

Behovet av en slags ”råvarumäklare” är också stort. Det skulle kunna hjälpa bagare att komma i kontakt med både leverantörer och kvarnar.

Eldrimner behöver fortsätta jobba med värdeorden, som t ex mathantverk, surdegsbröd så att de inte kidnappas av industrin.

Det finns efterfrågan på kurser i mjölkunskap. Dessutom väcktes frågan om kurser i arbetsrätt för små företag. En sådan utbildningsserie är planerad till 2018 och det går redan att anmäla sig till den första kursen på Eldrimners hemsidaVåra branscherEldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här