Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Grattis alla vinnare
på SM i Mathantverk 2016

Grattis alla vinnare och tack till alla som deltog i årets Öppna SM i Mathantverk. Det är ni som gör branschens bästa mathantverksprodukter och det är ni som är framtidens stjärnor.

Nu har det bästa mathantverket 2016 utsetts. Efter ett gediget juryarbete på SM i Mathantverk, där över 400 produkter bedömdes i sammanlagt 40 klasser, prisades vinnarna den 8 oktober. Se Vinnarlistan 2016.

Omdömen och poäng kommer att skickas ut till alla tävlingsdeltagare inom de närmsta veckorna. Du som prisats på SM i Mathantverk hittar nedladdningsbara medaljer här.

Återigen varmt tack för denna gång och välkommen att tävla igen nästa år. Fortsätt ert goda och viktiga arbete. Genom att sluta upp gemensamt bakom mathantverket och dess värderingar kan vi värna om begreppet och fortsätta att utveckla branschen.


Elmia Lantbruk

Eldrimner med erfarna mathantverkare finns på plats på mässan Elmia Lantbruk i Jönköping 19–21 oktober. Där finns möjlighet att diskutera mathantverk och få rådgivning.

Varmt välkommen till vår monter och till mathantverkare som berättar om sina företag och sin produktion. Du kan få personlig rådgivning inom branscherna mejeri, gårdsslakt och charkuteri, bageri samt bär-, frukt- och grönsaksförädling. Vi vänder oss i första hand till  mathantverksföretagare och till dig som är i startgroparna och vill börja med mathantverk.

Eldrimner deltar också i ELMIA LANTBRUK FRAMTIDSFORUM, 18–19 oktober. Framtidsforumet är en konferens där branschens företrädare, opinionsbildare och politiker möter lantbrukaren för att fördjupa diskussionen och kunskapen kring lantbrukets framtidsfrågor.

Träffa oss på Elmia Lantbruk


Uppdatera dina uppgifter
på mathantverk.se

Eldrimner arbetar just nu med att uppdatera Vägvisaren till Sveriges mathantverk, mathantverk.se. Vi kommer samtidigt att uppdatera apparna och webbplatsen med nytt utseende och nya funktioner.

Kom ihåg att kontrollera dina uppgifter på mathantverk.se. Uppgifterna kommer att vara underlag till en ny kartbok som Eldrimner ger ut 2017.

Senast datum för ändringar är 31 oktober. Det här kan du hjälpa oss med


Här kan du gå kurser

Höstens aktuella kurser, seminarier och studieresor inom mathantverk. Just nu finns det lediga platser på flera av våra aktiviteter. Kolla in utbudet.

Vi kan bland annat tipsa om inspirationsdagen i Kronoberg, en extrainsatt glasskurs, missa inte charkuterikursen med Sven Lindauer eller möjligheten att fördjupa dig inom ostlagring och mjölkråvarukvalitet på studieresan till Savoy-regionen i Frankrike.

Inom entreprenörsutveckling erbjuder vi seminarier som du enkelt kan följa hemifrån uppkopplad via länk. Anmäl dig här: Bokslutets värde för ekonomistyrning, Förpackningar för mathantverk och Informationsförordningen med fokus på näringsvärdesdeklarationer.

 

 


Våra branscherEldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här