Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Anmäl dig till SM 2018 senast 15 september

Den 17 – 18 oktober träffas mathantverkare från hela Norden i Malmö för att tävla med sina produkter, inspireras och träffa likasinnade. I år har sju nya klasser tillkommit. I samband med SM-dagarna finns också möjlighet att uppleva det blomstrande skånska mathantverket i regi av Smaka på Skåne och deras samarbetspartners.

Välkommen till tävlingen!

Läs mer och anmäl dig via eldrimner.com/sm

 


Ny mathantverksturné om mathantverk och turism

Måltidsturismen har stor potential och inom den har mathantverket en allt större roll. Mathantverkarna kan ge besökarna minnesvärda upplevelser och visa hur unika produkter skapas. Under vår nya turné diskuterar vi samt lär oss och inspireras av varandra hur kan besöksnäringen och mathantverket samarbeta för att öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten?
Läs mer och anmäl dig till träffen i just ditt län!

2 oktober, Eldrimner, Ås, Jämtland

10 oktober, Hem till gården, Västerås, Västmanlands län

11 oktober, Hjulsjö 103, Hällefors, Örebro län

24 oktober, Gula industrihuset, Stallarholmen, Södermanlands län

25 oktober, Prima Gård, Fårösund, Gotlands län

12 november, Tiraholms Fisk, Unnaryd, Hallands län

13 november, Rudenstams Bär & Frukt, Huskvarna, Jönköpings län


Möt Eldrimner på Elmia Lantbruk

Eldrimner kommer att vara med på mässan Elmia Lantbruk i Jönköping den 24 - 26 oktober. Eldrimner kommer att finnas på mässan för att möta och inspirera råvaruproducenter till att börja förädla sin råvara. 

I montern kan du:
* Se hur mathantverk blir till när mathantverkare framträder på lilla scenen.
* Få veta mer om Eldrimners utbildningar.
* Du kan diskutera med och få rådgivning av erfarna mathantverkare. (Rådgivning till såväl den som står i begrepp att starta samt mathantverksföretagare.)
* Eldrimner erbjuder ett seminarium varje dag där du kan lyssna till våra mathantverkare och inspireras. Du får veta mer om mathantverkarens vardag, hur råvaror kan förädlas till ett högre försäljningsvärde samt provsmaka deras produkter. Du har också möjlighet att ställa frågor.

Hoppas vi ses i monter B02:16  under Elmia.


Reviderade riktlinjer för hantverksmejerister

Livsmedelsverket har den 31 maj 2018 slutbedömt ändringar och uppdateringar i ”Guide till hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget HACCP-arbete” och därmed har de status som nationella branschriktlinjer. Ett par områden har tillkommit i denna version, ett kapitel om Provtagning i Guidestart med rekommenderade antal analyser och ett om Mjölkråvaran i Grundförutsättningar. Värt att lyfta är två stycken undantag för hantverksmejerier rörande provtagning. Det ena är att de fem provenheter som varje prov enligt lagstiftningen (2073/2005) ska bestå av kan reduceras till en och prover kan istället fördelas över året. Det andra är att regelbundna miljöprover utgör grunden för provtagning av Listeria. Vid det tillfälle när smitta upptäcks tas prover även på ost, ett förfarande baserat på att det är väldigt svårt att detektera bakterien i ostprover. Kapitlet Mjölkråvaran är särskilt anpassat för dig som köper in mjölk.

Branschriktlinjerna kommer att presenteras på SM i Mathantverk i Malmö i oktober. De finns inom kort att köpa från Eldrimner och att ladda ner via eldrimner.com

Läs mer på vår hemsida eller kontakta Birgitta, birgitta@eldrimner.com eller 010-225 33 74 om du vill veta mer.


Ny upplaga av Kartboken 

Nu finns en ny, uppdaterad upplaga av Eldrimners kartbok  Din vägvisare till Sveriges mathantverk, med vägvisning till 1 600 mathantverksföretag runt om i landet. Kartboken kommer att säljas av vissa mathantverkare. Den går också att köpa via Eldrimner. Kontakta mikael@eldrimner.com för mer information.

Eldrimners app Mathantverk finns också att ladda ner gratis. Där hittar du lätt mathantverkare i hela Sverige. Appen laddar du ner från till exempel App Store eller Google Play.


Certifiera dina produkter

Nu finns uppdaterade kritierier för Eldrimner Certifierat Mathantverk, som är en en certifiering som Eldrimner har tagit fram tillsammans med mathantverkare i Sverige.

Vill du certifiera dina produkter? Läs mer här eller kontakta christina@eldrimner.com


Vill du också visa upp ditt mathantverksföretag på Eldrimners instagramkonto?

Under året lånar Eldrimner ibland ut Instagramkontot till mathantverkare runt om i landet som får visa upp sin verksamhet och vara gästinstagrammare. Skicka ett mejl till annelie@eldrimner.com med en kort motivering varför vi ska välja just ditt företag.


Var med och tävla i Oste-VM i Bergen November

Den 2 – 3 november hålls World Cheese Awards och matfestivalen Matnasjonen Norge i Bergen. World Cheese Awards är en av världens största osttävlingar. Läs mer om arrangemanget här och anmäl dig och dina hantverksostar: https://www.ostevm.no/


Har du ändrat adress?

Mejla lisa@eldrimner.com så vi har rätt mejladress och postadress till dig.


Nytt projekt för landsbygdsföretagare inom besöksnäring

Projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” vänder sig till landsbygdsföretag inom besöksnäringen i Stockholms-, Upplands-, Sörmlands-, Örebro-, och Västmanlands län. De ordnar kurser, företagsbesök och du har tillgång till kvalificerade rådgivare och vill stimulera besöksföretag på landsbygden att utveckla sitt företag till att bli lönsamt och konkurrenskraftigt.  

Syftet är också att erbjuda en möjlighet att träffas och skapa nätverk. I möjligaste mån lägger vi kurser ute på besöksföretag som ingår i målgruppen. Läs mer om Smakrik och blomstrande besöksnäring på hemsidan: https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/kompetensutveckling-och-radgivning/smakrik-och-blomstrande-besoksnaring.html 

Broschyr om rådgivningen i projektet: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440271b0dd/1527773274443/Broschyr-radgivning-besoksforetag-ver180529-webb.pdf


Ny plattform vill förenkla mötet mellan konsument och producent

Nu finns appen Matmötet att ladda ner.Den riktar sig till både konsumenter och producenter och har ett system som gör det smidigt att handla lokala och närodlade råvaror, allt från grönsaker till kött och vilt. som producent får du dessutom 50% rabatt de första 4 månaderna om du anger rabattkoden ELDRIMNER2018 i samband med registreringen.

Kontakta Matmötet via mail om du har frågor: info@matmotet.se 


Några platser kvar på Mathantverk för nystartare

Fem veckor med teori och praktik för dig som vill starta ett mathantverksföretag. Start 10 september. Sista anmälningsdag den 4 september. Läs mer här eller kontakta anna@eldrimner.com 

På eldrimner.com/utbildning uppdateras hela kursutbudet kontinuerligt.
Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här