Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Anmäl dig till SM 2018 nu!

Har du inte anmält dig till årets SM i Mathantverk än? Gör det senast på lördag den 15 september före midnatt.

Den 17 – 18 oktober träffas mathantverkare från hela Norden i Malmö för att tävla med sina produkter, inspireras och träffa likasinnade. I år har sju nya klasser tillkommit. Läs mer och anmäl dig via eldrimner.com/sm

Välkommen till tävlingen!

 


Upplev det skånska mathantverket under SM

Under SM-dagarna ordnar Smaka på Skåne, tillsammans med andra aktörer, aktiviteter, utflykter och seminarier. 

Utbudet uppdateras kontinuerligt på deras sajt.


Kanske en mathantverkskurs i höst?

Det finns platser kvar på några av våra kurser. Anmäl dig redan idag! Utbudet uppdateras kontinuerligt på eldrimner.com/utbildningEldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här