Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Sök yrkeshögskoleutbildningen i mathantverk senast 15 maj

Hedvig vill kombinera sina akademiska studier med sin bageriutbildning, Adrian vill kunna bosätta sig på släktgården och utveckla charkproduktionen, Anna ville lämna Stockholm och istället utveckla sambons hemgård och Elis vill tillverka kombucha i Dalarna. Det är planer som några av årets studerande på yrkeshögskoleutbildningen har. Vet du någon som borde gå Eldrimners ettåriga yrkeshögskoleutbildning i mathantverk eller är det dags för egen kompetensutveckling?

Yrkeshögskoleutbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Den består till hälften av lärande i arbetslivet (praktik) hos etablerade mathantverksföretagare. Som studerande väljer man en av de fyra valbara inriktningarna: mejeribagericharkuteri eller bär-frukt- och grönsaksförädling. Utbildningen börjar den 29 augusti 2022 och slutar 4 juni 2023.

Utbildningen ger fördjupad kunskap om tillverkningsprocesser och teoretiska kunskaper i till exempel livsmedelskemi, HACCP, ekonomi, och marknadsföring; allt ur ett mathantverksperspektiv. Hälften av utbildningen är förlagd till etablerade mathantverksföretag både i Sverige och utomlands. De studerande väljer själva sina praktikplatser med stöd av utbildningsledaren. 

Yh-utbildningen anordnas gemensamt av Torsta AB och Eldrimner och bedrivs i Eldrimners lokaler i Ås, 1 mil nordväst om Östersund.

Du får gärna hjälpa till att sprida information om utbildningen. Här finns mer att läsa: www.eldrimner.com/utbildning/32498.yh-utbildning_i_mathantverk.html

Har du frågor, vill du vara praktivärd eller ha mer information kan du vända dig till Katrin Sahlin som är utbildingsledare för utbildningen på 010 - 225 34 64 eller katrin.sahlin@eldrimner.com.Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här