Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Dags att för kompetensutveckling med någon av Eldrimners kurser, studieresor eller filmer?

I sommar kan du bland annat följa med på kvarndag på Warbro Kvarn eller på senapsfestival med tillhörande kurs på Peterborgs gård i Skåne. Du kan också köpa en instruktionsfilm till styckning och sortering att se hur många gånger du vill. Till hösten kan du följa med på en studieresa till småskaliga slakterier i mellersta och norra Sverige.

Det blir dock ingen ettårig yrkeshögskoleutbildning på Eldrimner till hösten. Antalet sökande var för få och utbildningen kommer nu att uppdateras. Läs mer om det via eldrimner.com.

Hela kursutbudet når du via eldrimner.com/utbildning  och sidan uppdateras kontinuerligt. Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här