Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Några platser kvar på vårens rabatterade kurser

På grund av den ekonomiska situationen i samhället beslutade Eldrimner i höstas att tillfälligt sänka kursavgifterna under våren 2023 med 20 procent. Har du frågor kan du vända dig till Lisa Ranskär via lisar@eldrimner.com. Eldrimners kursutbud uppdateras kontinuerligt och du hittar det via eldrimner.com/utbildning.

I vår finns för första gången möjlighet att få besök med rådgivning av ystningsexperten Patrick Anglade. Senast den 15 januari kan du som har mejeri skicka din intresseanmälan för ett besök någon gång mellan den 27 februari och 2 mars. Resan planeras utifrån intresse och besöken kostar 3 000 kr + moms. Läs mer via länken nedan. Har du frågor? Vänd dig till Sofia Ågren: 010-225 32 55, sofia@eldrimner.com.Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här