Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Chef till Eldrimner

Olle Karlsson lämnar sin tjänst som verksamhetschef för Eldrimner den 30 mars för att flytta till Gotland. Tillförordnad chef är Madeliene Larsen Ivansson.

Vi söker ny chef och annonsen hittar du här. Ansökningstiden är till den 28 mars.

Uppdraget som enhetschef för Eldrimner är unikt i sitt slag. Hos oss får du verka såväl lokalt som nationellt och internationellt. Vi finns i en naturskön och kreativ miljö - med medarbetare och företag som gemensamt vill utveckla det svenska mathantverket. Vårt mål är att lyfta småskaligt mathantverk som en spjutspets inom svensk livsmedelsproduktion. Som ledare för denna verksamhet har du möjlighet att bli en del av den växande framgången för svenskt mathantverk.

Vill du bli mathantverkare?

I höst startar vår utbildning Starta eget mathantverksföretag igen. Utbildningen innehåller två praktiska veckor på plats på Eldrimner och cirka tre veckor distansstudier. Du väljer mellan branscherna charkuteri och mejeri i samband med din anmälan till utbildningen.

Kursstart är vecka 35, sista anmälningsdag är den 2 juni. Läs mer och anmäl dig.


Mathantverksdag i Sörmlands län

23 mars på Öster Malma. En Mathantverksdag i smakens tecken där vi pratar om mathantverkets smak, doft och utseende, samt om hur sensorik kan användas av mathantverkare.  

Mathantverksdagen riktar sig till mathantverkare och till dem som använder mathantverk. Det finns ett begränsat antal platser kvar. Varmt välkommen! Läs mer och anmäl dig här.  Kontaktperson anna@eldrimner.com


Följ med på bageriresa i vår

Nu är det äntligen dags för bageristudieresa! Den 9-11 maj möter vi våren och besöker bagerier och kvarnar i Sverige och Danmark.

Vi börjar i Malmö där vi bland annat besöker Bagaren & Bonden, Ruths och Gissleberga kvarn. Dag två besöker vi Kornby Mölle och andra intressanta besök utanför Köpenhamn. Den tredje dagen besöker vi några av Köpenhamns bästa hantverksbagerier.

Resan riktar sig i första hand till yrkesverksamma bagare som vill få inspiration och utbyta kunskaper och erfarenheter från besöken samt från de andra deltagarna.

Sista anmälningsdag 10 april. Läs mer och anmäl dig nu!
Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här