Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Webbinarier om Eldrimner och hur du blir mathantverkare

I slutet av maj ordnar Eldrimner tre webbinarier som inspiration för den som vill bli mathantverkare. Ett handlar om vad Eldrimner är och gör, i ett annat tas grunderna för den som vill bli mathantverkare upp och i ett tredje handlar det specifikt om vad den som vill bli charkuterist bör tänka på. Eldrimners medarbetare Anna Berglund är huvudansvarig för webbinarierna.
– Vi gör liknande presentationer till studiebesök och grupper som beställer information av oss. Nu gör vi de här webbinarierna för att ge alla som är intresserade en möjlighet att lyssna på våra presentationer och vi hoppas att det ska underlätta för de som vill komma igång som mathantverkare att få bättre koll på hur det kan gå till, säger Anna Berglund.

Webbinarierna anmäler du dig till via de här länkarna:

Har du frågor kan du vända dig till Anna Berglund: anna@eldrimner.com.

Höstens kurser är här!

Kursutbudet för hösten börjar ta form och redan nu går det anmäla sig till några av våra kurser, bland annat våra längre utbildningar Starta eget mathantverksföretag och Starta eget hantverksbageri.

Samtidigt finns det några platser kvar på vårens kurser, bland annat anordnar vi för första gången i vår regi en kaninslaktskurs. Det finns också chans att få tips om hur du lockar journalister att skriva om dig och ditt företag.

Eldrimners kursutbud uppdateras kontinuerligt och du hittar det via eldrimner.com/utbildning.Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här