Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Gör som andra framgångsrika mathantverkare:
Gå Eldrimners Starta eget-utbildning!

Det är många mathantverkare som har börjat sin bana med att gå Eldrimners fem veckors utbildning, starta eget mathantverksföretag. På bilden ovan ser Mattias Ragnar, Café Mandeltårtan, som gick utbildningen innan han började som bagare på heltid.

I höst ordnar Eldrimner både Starta eget hantverksbageri och Starta eget mathantverksföretag - charkuteri och mejeri.

Passa på att gå utbildningen till höstens reducerade pris (se nedan) eller tipsa någon som du tycker borde gå. Sista anmälningsdag är 12 augusti.

eldrimner.com kan du läsa mer om några av de duktiga mathantverkare som tidigare gått utbildningarna. 


Kurspriserna reduceras även i höst

Eldrimner kommer att fortsätta med reducerade priser på kurser och på starta eget-utbildningarna. Priset blir även hösten 2023 20 % lägre än ordinarie priser.
– Lågkonjunkturen fortsätter och många har en ansträngd ekonomi, vi ser också att söktrycket på våra kurser minskat något. Därför fortsätter vi med reducerade priser en termin till, säger Madeleine Larsen Ivansson, tf verksamhetschef på Eldrimner.
Läs mer


Aktuellt kursutbud hos Eldrimner

Eldrimners kursutbud uppdateras kontinuerligt och du hittar det via eldrimner.com/utbildning.Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här