Facebook    Instagram    KARTBOK    Youtube

Eldrimnerutbildning hjälpte Elin starta företag

Med start direkt efter årsskiftet erbjuder Eldrimner vår beprövade kurs Starta eget mathantverksföretag enbart inriktad på bär-, frukt- och grönsaksförädlare. På grund av samhällsläget har den dessutom reducerat pris. 

Läs mer här: Starta eget mathantverksföretag, bär-, frukt- och grönsaksförädling. Elin Ulander, Bosslady BBQ Mathantverk, är en av dem som gått Starta eget-utbildningen tidigare. Läs mer om henne här: Eldrimnerutbildning hjälpte Elin starta eget företag. Även Stina Dahlquist, Peter Wallroth och Adriana Jerlström-Maj har gått utbildningen. Deras erfarenheter kan du också ta del av via eldrimner.com.

Anmäl dig senast den 1 december. Om du har frågor kan du vända dig till Eldrimners utbildningsledare Katrin Sahlin. Hon nås via 010 - 225 34 64 eller katrin.sahlin@eldrimner.com.


Aktuellt kursutbud hos Eldrimner

Nu börjar nästa vårs kurser på Eldrimner vara färdigplanerade. Kursutbudet uppdateras kontinuerligt och du hittar det via eldrimner.com/utbildning.Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.


Uppdrag och finansiering
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

Mathantverk
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

                         


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här