Backa mathantverkarna

Nu gäller det att backa mathantverkarna!

Nu är det viktigare än någonsin att förklara för konsumenter varför det är viktigt att handla mathantverk. Medvetna val kan stötta en bransch i kris.  En bransch som är helt central för att vi ska ha en stark och tålig livsmedelsförsörjning i Sverige. 

Nu lanserar Eldrimner kampanjen #backamathantverkarna för att uppmärksamma konsumenterna på vikten av att välja mathantverk.

Eldrimner arbetar för att sprida uppmaningen, om du som mathantverkare hjälper oss att nå ut till fler så kan vi tillsammans påverka fler att #backamathantverkarna

Här kan du ladda ner material att sprida i dina egna kanaler. Lägg gärna till dina egna argument för varför mathantverket, och mathantverkarna är så viktiga! Tillsammans hjälps vi åt att göra listan lång.

#backamathantverkarna - budskapet

Om vi konsumenter är beredda att spendera en större del av vår disponibla inkomst på mat som produceras hållbart och transparent av bönder och mathantverkare i vår närhet skapar vi förutsättningar för djurhållning och matproduktion lokalt som bidrar till hållbara samhällen på en mängd olika sätt: djurhållningen skapar biologisk mångfald och öppna landskap, den cirkulerar näring så att vi kan odla vegetabilier utan konstgödsel, den bidrar till livsmedelsförsörjningen och till levande landsbygd. Mathantverket bidrar till smakupplevelser som avspeglar mångfalden av olika platsers olika förutsättningar för livsmedelsproduktion.

 

Här kan du läsa om vad Eldrimner gör för att stötta mathantverkarna nu i tider med höga kostnader och vikande efterfrågan.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB