Stöd att söka

Här finns några exempel på olika stöd som företag kan söka:

På verksamt.se finns info om stöd för företag som vill göra investeringar. https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering/investera-for-tillvaxt

Där finns även stöd för sådana som startar företag: https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/hitta-offentlig-finansiering/finansiering-vid-start


Det går också kontakta kontakta landsbygdsrådgivaren eller annan tjänsteperson på ditt lokala näringslivskontor. Länsstyrelsen, Tillväxtverket och ALMI går också att ta kontakt med.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB