Stöd att söka

Här finns några exempel på olika stöd som företag kan söka:

På verksamt.se finns info om stöd för företag som vill göra investeringar. https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering/investera-for-tillvaxt

Där finns även stöd för sådana som startar företag: https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/hitta-offentlig-finansiering/finansiering-vid-start

Du som bor i nordvästra Skåne kan söka stipendier från Hjalmarsfonden. Ansökan ur Hjalmarfonden

Det går också kontakta kontakta landsbygdsrådgivaren eller annan tjänsteperson på ditt lokala näringslivskontor. Länsstyrelsen, Tillväxtverket och ALMI går också att ta kontakt med.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB