Mathantverksdag Värmland

Eldrimner startar en kampanj för att söka gamla matförädlingsmetoder i hela landet. Torsdag den 7 maj arrangerar vi en mathantverksdag på Nässundets Station, norr om Kristinehamn. Dagen vänder sig till er som kan upplysa oss om gamla förädlingstraditioner, liksom till länets mathantverkare och till alla som är intresserade av regional matkultur.

Mathantverksdag i Värmland

Eldrimner startar en kampanj för att söka gamla matförädlingsmetoder i hela landet. Torsdag den 7 maj arrangerar vi en mathantverksdag på Nässundets Station, norr om Kristinehamn. Dagen vänder sig till er som kan upplysa oss om gamla förädlingstraditioner, liksom till länets mathantverkare och till alla som är intresserade av regional matkultur.

Program, Nässundets Station, 7 maj 2015

10.00 PRESENTATION

10.15 NYTT FRÅN ELDRIMNER

10.45 SMAKVERKSTAD

Vi testar ett urval av de produkter, med traditionen som bas, som kommit in till mathantverksdagen. Ni som lämnat in recepten/ produkterna får gärna presentera produkterna och berätta hur ni funnit recepten och hur de tillverkats. Vi har sedan en gemensam diskussion om smak, tradition och tillverkning.

11.30 REGIONAL MATKULTUR -EN BIT AV VÄRMLAND

Lena Sewall är författare och matskribent och har samlat värmländska recept i över 50 år. Hon kommer och berättar om smakerna av Värmland.

12.00 RECEPTHÖRNOR

Vi delar upp oss i grupper och diskuterar. Vilka recept och produkter kan tillverkas hantverksmässigt idag? Vilka recept känner vi till? Vi tittar på recept vi har tagit med och som finns i lokalen. Finns det ytterligare recept att söka? Flera traditionsbärare att kontakta?

12.45 GEMENSAM LUNCH

Lunchen är baserad på inkomna produkter och länets mathantverk.

13.45 SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING

Vi berättar om arbetet med att utveckla GASTRONOMISKA REGIONER och hur man kan skydda traditionella produkter, bla skyddad ursprungsbeteckning. Vi berättar också om hur man med stor framgång arbetat med dessa frågor i andra länder som tex FRANKRIKE och ITALIEN.

14.30 MATHANTVERKARE BERÄTTAR

William Olsson berättar om Stöpafors kvarn som togs i drift 1917 och än idag görs skrädmjölet med samma processer och maskiner som då. Idag levererar Stöpafors Kvarn stenmalet skrädmjöl till affärer över hela landet.

15.00 GRUPPDISKUSSION

Hur tar vi vara på tradition och unik smak när vi ska sälja? Hur tar vi  med "storyn" som traditionen skapar för att "göra pengar" av dessa speciella produkter? Vi dricker kaffe under diskussionerna.

15.30 REDOVISNING AV GRUPPDISKUSSIONERNA

Redovisning av gruppdiskussionerna och avrundning av dagen. Hur går vi vidare?

16.00 AVSLUTNING

Mer information och programmet som pdf.

Välkommen!

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB