Mathantverk och offentlig mat

Eldrimners MATHANTVERKSDAGAR 2015-2016. Tema mathantverk möter offentlig gastronomi. Start hösten 2015 och turnén avslutas november 2016.

Mathantverksdagar 2015-2016. Tema mathantverk och offentlig gastronomi

Eldrimners MATHANTVERKSDAGAR om mötet mellan mathantverk och den offentliga gastronomin. Start hösten 2015 och avslut november 2016.

Eldrimner har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att inom projektet Göra mathantverket känt anordna Mathantverksdagar.

Med mathantverksdagarna vill vi nå ut till mathantverkare och mathantverksintresserade i hela landet med inspiration och kunskap samt lyfta aktuella branschöverskridande teman.

För oss är det viktigt att vara synliga överallt i Sverige och att vi får möjlighet att träffa så många mathantverkare som möjligt från norr till söder.

På mathantverksdagarna lyfter vi aktuella och för mathantverket viktiga teman. Tema för 2016 var mathantverk möter offentlig gastronomi. Den nya turnén fick en lyckad start i Jämtland och i Kalmar hösten 2015.

Tdigare mathantverksdagar har haft teman som "mathantverk möter kockar", "mathantverksturism" och "upprop om recept och gamla förädlingsmetoder". 

Genom våra mathantverksdagar når vi både gamla och unga, erfarna och nya mathantverkare, men också anställda på länsstyrelser och hushållningssällskap, medlemmar i andra matkluster och kockar med flera. Det innebär att mathantverket blir mer känt och vi skapar ett forum för att kunna dela med oss av erfarenheter både inom branschen och med yrkesverksamma i anknytning till den.

Om mathantverk och offentlig gastronomi

Inom den offentliga sektorn serveras det dagligen runt tre miljoner måltider. Det är mycket mat, men det är inte så stor del av den maten som är mathantverk eller bygger på råvaror från den egna regionen. Fördelarna med ett system där kommuner och andra offentliga institutioner köper mer lokalt producerad mat och mathantverk är många. Det minskar klimatpåverkan, skapar arbetstillfällen i regionen, bevarar kulturarvet och kunskapen om hur mat blir till. Maten får rik smak och är hälsosam. Syftet med dagen är koppla ihop mathantverket och den offentliga måltiden så att det på längre sikt ska kunna ser veras mera mathantverk på skolor, förskolor och inom äldreomsorg.

Upphandlingsprocessen upplevs idag ofta som hinder för att mathantverksprodukter ska få plats på tallriken. Hur kan man göra för att underlätta upphandlingen så att mathantverkare kan lägga ett anbud till bara ett visst skolkök eller äldreomsorgskök? Att lägga anbud till en hel kommun med 50 kök och sedan kunna leverera till dem fem dagar i veckan är svårt, även för större företag inom en region. Hur ska man då underlätta för mathantverkare att lämna anbud? Det kan också finnas andra sätt att börja arbeta med den offentliga sektorn. Vid enstaka tillfällen kan man kanske gå utanför upphandlingen för att uppnå flera syften. Det kan handla om att skolan anordnar en matpedagogisk dag med mathantverk are på plats som gör ost eller korv eller bakar bröd och förklarar hur det går till. Inom äldreomsorgen kan det vara ett bra sätt att arbeta med minnenas meny; lyfta traditionella produkter där smaken och dofterna kan återskapa positiva minnen hos de äldre.

Vi vänder oss till mathantverkare, kostchefer och kockar från offentliga måltider, kommun- och landstingspolitiker, kommunchefer, kommunalråd, skolchefer, hemkunskapslärare, upphandlare inom kommun och landsting samt andra intresserade.

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB