Mathantverkets råvaror

Den höga kvalitén och den rika smaken hos mathantverket är beroende av både hur förädlingen går till och att råvaran är av allra bästa sort. Därför känns både viktigt och roligt att satsa på mötet mellan råvaruproducenten och mathantverkaren.

Tema Mathantverkets råvaror

Den höga kvalitén och den rika smaken hos mathantverket är beroende av både hur förädlingen går till och att råvaran är av allra bästa sort. Därför känns det extra viktigt och väldigt roligt att vi nu kan satsa på mötet mellan råvaruproducenten och mathantverkaren.

Eldrimner har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att inom projektet Göra mathantverket känt anordna Mathantverksdagar.

Vi började den nya turnén och det nya temat mathantverkets råvaror genom att bjuda in till en mathantverksdag i Jämtland på Eldrimner. 

En varsam förädling utan främmande tillsatser är a och o för mathantverkaren som tar hjälp av naturen och styr tillverkningen genom bland annat temperatur, tid och surhetsgrad. Dessutom är mikroorganismerna; mjölksyrabakterier, jäst och mögel till stor hjälp. Mycket bygger på gamla konserveringsmetoder, som exempelvis torkning, rökning, syrning, saltning och lufttät förpackning. Men det är helt omöjligt att skapa verkligt bra produkter utan en bra råvara.

Mathantverkaren arbetar med naturliga råvaror och med naturliga processer. Tillverkningen anpassas till den råvara man har för dagen. Den måste hela tiden vara av god kvalitet.

Kvalitet kan stå för många olika saker. Gårdsmejeristen, som tillverkar sin ost på opastöriserad (obehandlad) mjölk, är helt beroende av att mjölken håller yppersta hygieniska standard. Men kvalitet på mjölk kan också vara hög halt av koagulerbart protein som finns i exempelvis i fjällkons mjölk. Charkuteristen söker ofta ett kött från gräsbetande djur och vill man tillverka en riktigt fin och smakrik köttkorv blir den allra bäst på slaktvarmt kött. Bagaren vill skapa ett bröd med bred smak och då är gamla spannmålssorter, som emmer och dinkel, bra att utgå från. Men för att kunna baka krävs ett visst falltal för att lyckas. Bären till marmeladen, sylten eller saften ska ha uppnått rätt mognadsstadium för rätt produkt och vad bären är av för sort har stor betydelse för smaken. Viktigt är också hur bären hanteras efter skörd. Fiskförädlaren vill arbeta med friska fiskar från friska vatten. Djup kunskap i hanteringen av fisk krävs dessutom, för att kvaliteten ska bli den bästa på de förädlade produkterna.

Syftet med de nya mathantverksdagarna är att skapa en mötesplats mellan mathantverkare och råvaruproducenter. Råvaruproducenten kan hitta mathantverkare som vill köpa högkvalitativa råvaror och mathantverkaren kan förhoppningsvis hitta den råvara hon eller han söker. Mathantverkaren kan ju också vara sin egen råvaruproducent och det uppmuntrar och stödjer vi på Eldrimner. Då finns många möjligheter att reflektera över samt även att styra god kvalitet på råvara. Kanske dagen också leder till att någon råvaruproducent vill förädla sina egna råvaror.

Målgruppen är mathantverkare, lantbrukare, trädgårdsodlare, fiskare, renskötare och alla övriga intresserade.

Dagens jordbruk har stora svårigheter att få rätt betalt för sina råvaror. En möjlighet att få ett bättre pris kan vara att sälja dem till mathantverkarna som verkligen behöver råvaror av god kvalitet. Intresset för mathantverket ökar hela tiden. Inom Eldrimner ser vi en stor potential. Det finns utrymme för fler produkter på marknaden och det finns utrymme för fler producenter.

Vi ser fram emot spännande möten och intressanta diskussioner på de nya mathantverksdagarna.

 

Kontaktperson

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

Ida
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB