Mathantverksdag i Uppsala län

Diskussion och kunskapsutbyte mellan mathantverkare och besöksnäring.

Tema Mathantverk och turism

Brunnsta gård den 26 september, kl 9:30 -16.00

Måltidsturismen har stor potential och inom den har mathantverket en allt större roll. Mathantverkarna kan ge besökarna minnesvärda upplevelser och visa hur unika produkter skapas. Under vår nya turné diskuterar vi samt lär oss och inspireras av varandra hur kan besöksnäringen och mathantverket samarbeta för att öka inkomsterna och stärka den regionala identiteten?

Att med egna ögon få se hur ostmassan bryts i det småskaliga, överblickbara mejeriet och sedan smaka på den färdiga osten. Att bjudas in i marmeladkokeriet där bären bereds i små grytor, till gårdscharken där skinkor och korvar lufttorkas eller till bageriet där surdegsbrödet bakas av lokalt mjöl. Det är upplevelser som fäster sig i medvetandet. Det finns också mathantverkare som erbjuder kurser i exempelvis surdegsbak eller korvstoppning. I Halland erbjuds lammsafari, i Norrbotten kan man följa med på rabarbersafari och hos andra företag kan man göra matvandringar. Exemplen är många och det sprudlar av idéer kring vad kan erbjuda sina besökare.

Regeringens strategi för livsmedelspolitik och den utredning som ligger till grund för en kommande strategi för svensk besöksnäring slår fast att besökare inom måltidsturism spenderar mer pengar än den genomsnittlige besökaren gör och 70 procent av dem vill köpa med sig mat- och dryck från besöksmålet. Undersökningar visar också att mat och dryck blir allt viktigare för hur resenärerna upplever en destination. Alla måste äta när de är ute och reser, men mat och dryck kan vara ett resmål i sig, en stor del av anledningen till resan, eller kanske rentav själva höjdpunkten. Mathantverk har en verklig potential i att öka dragningskraften för destinationen, kommunen, länet, regionen genom sina unika företag och unika produkter. Detta kan locka både nationella och internationella gäster. Enligt TCI Research finns det 122 miljoner matintresserade resenärer enbart i Europa.

Mathantverksföretag som besöksmål har betydelse i ett större regionalt perspektiv genom att de stärker det samlade besöksutbudet i regionen och bidrar till den samlade bilden av regionens kulturarv.
För att ta till vara de här möjligheterna och arbeta gemensamt för att utveckla besöksnäringen bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare, turismföretagare, ansvariga för turism i regioner, turismföreningar och destinationsbolag.

Program som pdf.

PROGRAM

9.30 Kaffe och registrering

10.00 Presentation av deltagarna

10.15 Nyheter från Eldrimner och introduktion av dagens tema.

11.00 Mathantverkare berättar om sina företag och hur de jobbar för att locka besökare till sina
verksamheter

Anna Hane, Resta gård

12:00 Måltidsturismens betydelse för besöksnäringen

Frida Wallén, Visit Sweden

Karin Södergren, Region Uppsala

13:00 Mathantverkslunch

14:00 Mathantverk som en del i besöksnäringen.

Mats Thorburn, Fjärdhundraland

14:30 Några exempel på Mathantverksturism i Sverige

15.00 Gruppdiskussioner. Hur utvecklar vi tillsammans mathantverksturismen?

15.30 Redovisning av gruppdiskussioner och avrundning av dagen.

16.00 Slut på dagen

 

Mathantverksdag

i

Uppsala län

  •  Mathantverksdag
  •  26 september
  •  Brunnsta gård, Uppsala län
  •  300 kr (fika och lunch ingår)
  •  Anmälan senast 18 september
  •  Anmälan via extern länk

Kontaktperson

Annigun Wedin

010 - 225 34 27
annigun@eldrimner.com

Ida
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB