Mathantverk och direktförsäljning

Producent nära konsument.

Tema Mathantverk och direktförsäljning

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets.

Eldrimner har beviljats nya medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att genomföra informationsinsatser inom direktförsäljning och korta livsmedelskedjor. Inom projektet har Mathantverksdagar med fokus på korta livsmedelskedjor och lokala marknader genomförts under perioden 2020-2021.

Att få köpa osten direkt av mejeristen som ystat den, att få fråga bagaren om hur brödet jäst, innan man tar med det hem till skafferiet, att få veta var äpplena till musten växt, var fisken i inläggningen fiskats och varifrån köttet i korven kommer, det ger matinköpen ett mervärde och innebär upplevelser som fäster sig i konsumentens medvetande. Att sälja sitt mathantverk direkt till konsumenterna innebär även fördelar för producenterna. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathantverkaren.

Eldrimner arbetar med ett projekt för kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk för att höja kompetensen inom området och för att göra direktförsäljningen effektivare. Ett exempel på lyckad direktförsäljning är REKO-ringarna. Den första svenska REKO-ringen, där produkter säljs direkt från producent till konsument, startade i Grästorp hösten 2016, efter inspiration från Frankrike och Finland. Året därpå kom ordet med i nyordlistan och nu har försäljningarna i reko-ringar utvecklats till en folkrörelse på många håll i landet. Hushållningssällskapet driver nu också ett projekt för att främja startandet av fler REKO-ringar. Tillsammans med marknadsförsäljning, gårdsbutiker och andra samarbeten ser Eldrimner detta som möjligheter för små producenter att sälja mer. För konsumenten ger direktförsäljning stora möjligheter att hitta bra och unika produkter.

För att ta till vara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirera till ökad direktförsäljning bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter.
Vi ser fram emot spännande möten och intressanta diskussioner.

Hjärtligt välkomna till mathantverksdagarna!

Mathantverks­dagar

 

 

Kontaktperson

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB