Mathantverksdag i Jämtlands län, 15 januari

Producent nära konsument.

Tema Mathantverk och direktförsäljning

Höglunda Gård, 15 januari

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets. Att få köpa osten direkt av mejeristen som ystat den, att få fråga bagaren om hur brödet jäst, innan man tar med hem till skafferiet, att få veta var äpplena till musten växt, var fisken i inläggningen fiskats och varifrån köttet i korven kommer, det ger matinköpen ett mervärde och innebär upplevelser som fäster sig i konsumentens medvetande. Att sälja sitt mathantverk direkt till konsumenterna innebär även fördelar för producenterna. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathanverkaren.

Eldrimner arbetar med ett projekt för kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk för att höja kompetensen inom om rådet och för att göra direktförsäljningen effektivare. Ett exempel på lyckad direktförsäljning är rekoringarna. De första svenska rekoringarna, där produkter säljs direkt från producent till konsument, startade i Östergötland och Västergötland hösten 2016, efter inspiration från Frankrike och Finland. Året därpå kom ordet med i nyordlistan och nu har försäljningen utvecklats till en folkrörelse på många håll i landet. Hushållningssällskapet driver nu också ett projekt för att främja startandet av fler. Tillsammans med marknadsförsäljning, gårdsbutiker och andra samarbeten ser Eldrimner detta som möjligheter för små producenter att sälja mer. För konsumenten ger direktförsäljning stora möjligheter att hitta bra och unika produkter.

För att ta till vara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirerar till ökad direktförsäljning bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter.

Vi ser fram emot spännande möten och intressanta diskussioner.

Hjärtligt välkomna till mathantverksdagen!

Bodil Cornell, Verksamhetschef på Eldrimner

Program Mathantverksdag Jämtland 2020 (PDF)

 

DAGENS PROGRAM

09:30      Kaffe och registrering

09:50      Presentation av deltagarna

10:15      Nyheter från Eldrimner och introduktion av dagens tema

11:00      Mathantverkare berättar om sina företag och hur de arbetar med direktförsäljning.
Ann Klensmeden driver sedan många år Åsbergets Gårdsmejeri. Hon har stor erfarenhet av direktförsäljning på marknader.
Maja Olsson har startat bageriet Majas Skafferi i ICA Näras källarvåning i Undersåker. Genom ett unikt samarbete säljer affären hennes bröd.

12:00      Mathantverkslunch

13:00      REKO Jämt Här 
Ulrika Nyhlén och Stina Dahlquist berättar om hur man startar en rekoring och ur den fungerar både ur konsument- och producentperspektiv. De jobbar i  Leaderprojektet REKO Jämt Här, som Hushållningssällskapet Jämtland driver.

13:30      Gårdssällskapet
Kenny von Walden startade tillsammans med vännerna Björn och Petter Gårdssällskapet 2013. Alla tre härstammar från Jämtland. Kenny berättar om hur de byggt upp företaget och levererar direkt till kund i hela landet.

14:00      Fika och filmvisning
Franska exempel på direktförsäljning.

14:30      Gruppdiskussioner.
Hur utvecklar vi direktförsäljning till konsument? Vad efterfrågar dagens och morgondagens konsument?

15:00      Redovisning av gruppdiskussioner

15:30      Första utlämning av beställda varor för den nybildade rekoringen i Bergs kommun.

16:00      Slut på dagen

Mathantverksdag

i

Jämtlands län

Kontaktpersoner

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

Annigun Wedin

010 - 225 34 63
annigun@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB