Mathantverksdag i Skåne län, 5 mars

Producent nära konsument.

Mathantverk och direktförsäljning

​Österlenkryddor, 5 mars

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets. Att få köpa osten direkt av mejeristen som ystat den, att få fråga bagaren om hur brödet jäst, innan man tar med hem till skafferiet, att få veta var äpplena till musten växt, var fisken i inläggningen fiskats och varifrån köttet i korven kommer, det ger matinköpen ett mervärde och innebär upplevelser som fäster sig i konsumentens medvetande. Att sälja sitt mathantverk direkt till konsumenterna innebär även fördelar för producenterna. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathanverkaren.

Eldrimner arbetar med ett projekt för kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk för att höja kompetensen inom om rådet och för att göra direktförsäljningen effektivare. Ett exempel på lyckad direktförsäljning är rekoringarna. De första svenska rekoringarna, där produkter säljs direkt från producent till konsument, startade i Östergötland och Västergötland hösten 2016, efter inspiration från Frankrike och Finland. Året därpå kom ordet med i nyordlistan och nu har försäljningen utvecklats till en folkrörelse på många håll i landet. Hushållningssällskapet driver nu också ett projekt för att främja startandet av fler. Tillsammans med marknadsförsäljning, gårdsbutiker och andra samarbeten ser Eldrimner detta som möjligheter för små producenter att sälja mer. För konsumenten ger direktförsäljning stora möjligheter att hitta bra och unika produkter.

För att ta till vara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirerar till ökad direktförsäljning bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter.

Vi ser fram emot spännande möten och intressanta diskussioner.

Hjärtligt välkomna till mathantverksdagen!

Bodil Cornell, Verksamhetschef på Eldrimner

 

Passa på att lära känna varandras produkter! 
I samband med mathantverksdagen ges möjlighet att köpa och sälja produkter. Uppge i anmälan vad du vill sälja. Vem som säljer vad framgår sedan av deltagarlistan som skickas ut veckan innan mathantverksdagen. Köpare kontaktar producenten direkt för beställning och överenskommelse om betalning. Produkterna tas med till mathantverksdagen och utlämning sker i slutet av dagen.

DAGENS PROGRAM

09:30 Kaffe och registrering.

09:50 Presentation av deltagarna.

10:15 Nyheter från Eldrimner och introduktion av dagens tema.

11:00 Mathantverkare berättar om sina företag och hur de arbetar med direktförsäljning till kund: Cherztin och Anders Persåkre driver Österlen Kryddor. De har förutom odlingarna en gårdsbutik med en kafédel. Cherztin berättar om hur de också säljer via deras webbshop och via marknader. Malin Kumberg Ådala Gård berättar om hur man kan genomföra pop-upp evenemang hos varandra. Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna?

12:00 Mathantverkslunch.

13:00 Från REKO-ring Ystad kommer Mats Svensson, administratör som varit med och startat ringen i Ystad. Annika Nantin representerar konsumenterna. De berättar om hur man startar en REKO-ring och vilka för- och nackdelar som finns både ur konsument- och producentperspektiv.

13:30 Jannie Vestergaard berättar om det internationella distributionsprojektet Baltic Sea Food som hon arbetat med i samarbete med Culinary Heritage Europe och Regional Matkultur Skåne. Ett pilotprojekt startar i januari med en lokal distributionshubb på Söderslätt. Micky Daly Hällåkra Vingård, som deltar i pilotprojektet, är med och delger oss sina erfarenheter.

14:00 Fika och visning av film om direktförsäljning av mathantverk i Frankrike.

14:30 Gruppdiskussioner. Hur utvecklar vi direktförsäljning till konsument? Vad efterfrågar dagens och morgondagens konsument?

15:00 Redovisning av gruppdiskussioner.

15:30 Utlämning av inför Mathantverksdagen beställda varor.

16:00 Slut på dagen.Tema Mathantverk och direktförsäljning

Mathantverksdag

i

Skåne län

Kontaktperson

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB