Mathantverksdag på Gotland, 20 oktober (INSTÄLLD)

Producent nära konsument.

Tema Mathantverk och direktförsäljning

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets. Att få köpa osten direkt av mejeristen som ystat den, att få fråga bagaren om hur brödet jäst, innan man tar med hem till skafferiet, att få veta var äpplena till musten växt, var fisken i inläggningen fiskats och varifrån köttet i korven kommer, det ger matinköpen ett mervärde och innebär upplevelser som fäster sig i konsumentens medvetande. Att sälja sitt mathantverk direkt till konsumenterna innebär även fördelar för producenterna. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathanverkaren.

Eldrimner arbetar med ett projekt för kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk för att höja kompetensen inom om rådet och för att göra direktförsäljningen effektivare. Ett exempel på lyckad direktförsäljning är rekoringarna. De första svenska rekoringarna, där produkter säljs direkt från producent till konsument, startade i Östergötland och Västergötland hösten 2016, efter inspiration från Frankrike och Finland. Året därpå kom ordet med i nyordlistan och nu har försäljningen utvecklats till en folkrörelse på många håll i landet. Hushållningssällskapet driver nu också ett projekt för att främja startandet av fler. Tillsammans med marknadsförsäljning, gårdsbutiker och andra samarbeten ser Eldrimner detta som möjligheter för små producenter att sälja mer. För konsumenten ger direktförsäljning stora möjligheter att hitta bra och unika produkter.

För att ta till vara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirerar till ökad direktförsäljning bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter.

Vi ser fram emot spännande möten och intressanta diskussioner.

Hjärtligt välkomna till mathantverksdagen!

Bodil Cornell, Verksamhetschef på Eldrimner

 

Passa på att lära känna varandras produkter! 
I samband med mathantverksdagen ges möjlighet att köpa och sälja produkter. Uppge i anmälan vad du vill sälja. Vem som säljer vad framgår sedan av deltagarlistan som skickas ut veckan innan mathantverksdagen. Köpare kontaktar producenten direkt för beställning och överenskommelse om betalning. Produkterna tas med till mathantverksdagen och utlämning sker i slutet av dagen.

 

Dagens program

09:30 Kaffe och registrering.

09:50 Presentation av deltagarna.

10:15 Nyheter från Eldrimner och introduktion av dagens tema.

11:00 Jessica Hermansson driver tillsammans med andra producenter Gothems Handelshus. Jessica berättar om hur de samarbetar och ge- nom olika aktiviteter lockar konsumenter till Gothem.  Matilda Svahn, Tjelderviks Gård berättar om hur de startade med och driver ett andelsjordbruk. De har haft ett andelsjordbruk under 4 säsonger. Matilda berättar om för och nackdelar med andelsjordbruk.

12:00 Mathantverkslunch.

13:00 Oskar Lorentzon arbetar idag på Vänga Kvarn. Tidigare arbetade han för Lokalproducerat i Väst. En av hans arbetsuppgifter var att informera om och lära ut hur man startar upp REKO-ringar. Oskar berättar om detta och hur det är att administrera en REKO-ring

13:30 Anna Mathers, Överstekvarns Chili har erfarenhet av att sälja via nätet. Hon har en webbshop och berättar om vilka för och nackdelar som finns när man säljer på detta sätt.

14:00 Fika och visning av film om direktförsäljning av mathantverk i Frankrike.

14:30 Gruppdiskussioner. Hur utvecklar vi direktförsäljning till konsument? Vad efterfrågar dagens och morgondagens konsument?

15:00 Redovisning av gruppdiskussioner.

15:30 Utlämning av inför Mathantverksdagen beställda varor. 

16:00 Slut på dagen.

 Program som pdf

 

Mathantverksdag

Gotland

  •  Mathantverksdag
  •  20 oktober INSTÄLLD
  •  Gothems Handelshus
  •  300 kr (lunch och fika ingår)
  •  Anmälan senast 7 oktober

Kontaktperson

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB