Mathantverksdag i Västra Götaland, 11 november

Producent nära konsument.

Tema Mathantverk och direktförsäljning

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kundkrets. Att få köpa osten direkt av mejeristen som ystat den, att få fråga bagaren om hur brödet jäst, innan man tar med hem till skafferiet, att få veta var äpplena till musten växt, var fisken i inläggningen fiskats och varifrån köttet i korven kommer, det ger matinköpen ett mervärde och innebär upplevelser som fäster sig i konsumentens medvetande. Att sälja sitt mathantverk direkt till konsumenterna innebär även fördelar för producenterna. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathanverkaren.

Eldrimner arbetar med ett projekt för kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk för att höja kompetensen inom om rådet och för att göra direktförsäljningen effektivare. Ett exempel på lyckad direktförsäljning är rekoringarna. De första svenska rekoringarna, där produkter säljs direkt från producent till konsument, startade i Östergötland och Västergötland hösten 2016, efter inspiration från Frankrike och Finland. Året därpå kom ordet med i nyordlistan och nu har försäljningen utvecklats till en folkrörelse på många håll i landet. Hushållningssällskapet driver nu också ett projekt för att främja startandet av fler. Tillsammans med marknadsförsäljning, gårdsbutiker och andra samarbeten ser Eldrimner detta som möjligheter för små producenter att sälja mer. För konsumenten ger direktförsäljning stora möjligheter att hitta bra och unika produkter.

För att ta till vara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirerar till ökad direktförsäljning bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter.

Vi ser fram emot spännande möten och intressanta diskussioner.

Hjärtligt välkomna till mathantverksdagen!

Bodil Cornell, Verksamhetschef på Eldrimner

Dagens program

09:30 Kaffe och registrering.

09:50 Presentation av deltagarna.

10:15 Nyheter från Eldrimner och introduktion av dagens tema.

11:00 Mathantverkare berättar om sina företag och hur de arbetar med direktförsäljning till kund: Jonas Ringqvist på Bossgården berättar om att bygga upp och sälja genom andelsjordbruk. Agneta Björnsdotter Berglund på Kullans lycka berättar om vad man ska tänka på när man startar en webbshop.

12:15 Mathantverkslunch.

13:30 Oskar Lorentzon berättar kort hur man startar och driver en REKO-ring samt vilka fördelar och utmaningar att sälja genom REKO.

14:00 Slättåkra närproducerat är en gårdsbutik som drivs av fyra halländska matproducenter. Jesper Sandström är en av medlemmarna, han berättar om hur butiken blev till och hur den fungerar.

14:30 Fika och visning av film om direktförsäljning av mathantverk i Frankrike.

14:30 Gruppdiskussioner. Hur utvecklar vi direktförsäljning till konsument? Vad efterfrågar dagens och morgondagens konsument?

15:30 Redovisning av gruppdiskussioner.

16:00 Slut på dagen och utlämning av inför Mathantverksdagen beställda varor.

Program som pdf

Passa på att lära känna varandras produkter! 
I samband med mathantverksdagen ges möjlighet att köpa och sälja produkter. Uppge i anmälan vad du vill sälja. Vem som säljer vad framgår sedan av deltagarlistan som skickas ut veckan innan mathantverksdagen. Köpare kontaktar producenten direkt för beställning och överenskommelse om betalning. Produkterna tas med till mathantverksdagen och utlämning sker i slutet av dagen.

 

Mathantverksdag

i

Västra Götaland

  •  Mathantverksdag
  •  11 november
  •  Vänga kvarncafé & bageri
  •  300 kr (lunch och fika ingår)
  •  Anmälan senast 1 november
  •  Anmälan via extern länk

Kontaktperson

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB