Mathantverkets värde

Mathantverkets värde

Tema: Mathantverkets värde - nå fler konsumenter via direktförsäljning

Mathantverkets värde har förtydligats under pandemin och det vill Eldrimner ta fasta på under nästa turné med Mathantverksdagar.

Mathantverksföretagarna har inspirerats till att hitta nya vägar till försäljning som många gånger har varit mycket framgångsrika. Det handlar till exempel om REKO-ringar, tillitsbutiker och webbutiker. Vi har också sett annorlunda direktförsäljningskanaler som gemensamma butiker och saluhallar samt andelsjordbruk med förädling. Denna kunskap vill vi ta vara på och sprida. Tillsammans med er mathantverkare vill diskutera hur direktförsäljningen kan utvecklas vidare.

När nästa turné drar igång blir det under rubriken ”Mathantverkets värde – nå fler konsumenter via direktförsäljning”. Temat är en starkare relation mellan producent och konsument; det vi kallar relationsmat. Under turnén diskuterar vi hur vi gemensamt på ett ännu mer slagkraftigt sätt kan använda mathantverksbegreppet i marknadsföringen av produkterna. Ett verktyg i den marknadsföringen är vår certifiering ”Eldrimner certifierat mathantverk”. Mathantverkets grundvärden är viktiga komponenter för att nå konsumenter.

Eldrimner vill också diskutera begreppet resiliens, det vill säga den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

Pandemin har visat tydligt hur resilient mathantverket är och det är också något att lyfta i marknadsföringen. Många små gårdar och mathantverkare utspridda över hela landet är en förutsättning för ett robust och uthålligt livsmedelssystem. Det här vill vi inkludera i mathantverksdefinitionen.

När Eldrimner blev nationellt resurscentrum togs mathantverksdefinitionen fram: Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

Nu vill Eldrimner förfina, förädla och förbättra definitionen. Denna diskussion började redan under den förra turnén med Mathantverksdagar. Från Berga skafferi i Örebro län fick vi med ossett förslag på tilläggsformulering: I en sårbar omvärld bidrar mathantverket till stabilitet, trygghet, tillgänglighet och resiliens. Under den nya turnén diskuterar vi vidare och när den är slutförd ska Eldrimner vara mogna att kalibrera definitionen för att säkerställa att den omfattar alla mathantverkets värden.

Under 2021 har 5 träffar genomförts inom ramen för projektet ”Informationsinsatser för korta livsmedelskedjor”, vilket beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för lansdbygdsutveckling. Detta som en fördjupning av temat på den förra turnén Mathantverksdagar: Direktförsäljning. 

Mathantverks­dagar

 

 

 

Kontaktperson

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB