Mathantverksdag i Jämtlands län, 25 augusti

Mathantverkets värde

Tema Mathantverkets värde

 - Nå fler konsumenter via direktförsäljning

Kyrkås kulturgård 25 augusti

Mathantverkets värde har förtydligats under pandemin. Mathantverksföretagarna  har inspirerats till att hitta nya vägar till försäljning som många gånger har varit mycket framgångsrika. Det handlar till exempel om REKO-ringar, tillitsbutiker och webbutiker. Vi har också sett annorlunda direktförsäljningskanaler som  gemensamma butiker och saluhallar samt andelsjordbruk med förädling. Denna  kunskap vill vi ta vara på, sprida och tillsammans med er mathantverkare diskutera hur direktförsäljningen kan utvecklas vidare.

VI FÖRDJUPAR oss och går in på andra rundan av turnén med mathantverksdagar under rubriken Mathantverk och direktförsäljning. Temat är en starkare relation mellan producent och konsument; det vi kallar relationsmat. Vi vill diskutera hur vi gemensamt på ett ännu mer slagkraftigt sätt kan använda  mathantverksbegreppet i marknadsföringen av produkterna. Ett verktyg i den marknadsföringen är vår certifiering Eldrimner certifierat mathantverk. Mathantverkets grundvärden är viktiga komponenter för att nå konsumenter.

VI VILL OCKSÅ diskutera begreppet resiliens – den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Pandemin har visat tydligt hur resilient mathantverket är och det är också något att lyfta i marknadsföringen. Många små gårdar och mathantverkare utspridda över hela landet är en förutsättning för ett robust och uthålligt livsmedelssystem. Det här vill vi inkludera i mathantverksdefinitionen. Denna diskussion började redan under den förra turnén med Mathantverksdagar. Från Bergs skafferi i Örebro län fick vi  ett förslag på tilläggsformulering: I en sårbar omvärld bidrar mathantverket till stabilitet, trygghet, tillgänglighet och resiliens. Under den här turnén diskuterar vi vidare och när den är slutförd ska Eldrimner vara mogna att kalibrera definitionen för att säkerställa att den omfattar alla mathantverkets värden.

Eldrimners definition av mathantverk:

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

DAGENS PROGRAM

09:30 Kaffe och registrering. 

09:50 Presentation av deltagarna.

10:15 Vad är Mathantverk och nyheter från Eldrimner.

11:00 Sébastien Boudet, känd bagare och ambassadör för Eldrimner, driver idag hantverksbageriet ”Sebastien på Söder” och är också lärare på en del av Eldrimners bagerikurser. Här berättar Sébastien om mathantverkets värde för honom om hur man bygger en relation mellan mathantverkare och konsument. Vi får höra om hans idéer runt hur man kan använda mathantverksbegreppet vid marknadsföring och försäljning.  Han talar också om framtiden för mathantverket, vilka styrkor det har och vilka utmaningar vi står inför. 

12:00 Mathantverkslunch

13:00 Christiane Edberg medlem i Eldrimners styrgrupp, driver tillsammans med sin kompanjon ”Cum Pane Ekologisk Bakverkstad” med två bagerier i Göteborg. De säljer i stort sett hela sin produktion direkt till kund från butikerna i bagerierna. Christiane berättar om Cum Pane och hur hon ser på mathantverkets värde i försäljning och marknadsföring. Hon talar också om hur mycket bröd de har sålt under pandemin och hur de har anpassat sig. Vi får också höra Christianes syn på mathantverkets resiliens - möjligheten att hantera störningar och fortsätta att utvecklas.

13:45 Lisbeth Lagerfelt är bagare och driver Frejas Bakeri i Östersund. Många praktikanter från Eldrimner utbildningar har med åren lärt sig mycket om bakning i detta bageri. Här arbetare också Marina som har fått sin ettåriga utbildning hos Eldrimner. På hemsidan lyfts tydligt fram att bageriet är certifierat genom Eldrimner. Lisbeth berättar här om varför hon har valt att certifiera sina produkter och varför hon rekommenderar det till andra. Hon berättar också om hur de säljer sina bröd och hur de använder certifieringen i sin försäljning och marknadsföring.

14:15 Film om direktförsäljning

14:30 Fika

14:45 Gruppdiskussioner. Mathantverkets värde, hur visar man på mathantverkets värde i marknadsföringen?

15:30 Redovisning av gruppdiskussioner.

16:00 Slut på dagen och utlämning av varor.

Välkommen till mathantverksdagen!

Mathantverksdag

i

Jämtlands län

  •  Mathantverksdag
  •  25 augusti
  •  Kyrkås kulturgård
  •  500 kr (lunch och fika ingår)
  •  Anmälan senast 15 augusti
  •  Anmälan via extern länk

Kontaktpersoner

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

 
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB