Mathantverksdag Dalarna, 15 november

Mathantverkets värde

Tema Mathantverkets värde

 - Nå fler konsumenter via direktförsäljning

Rältagården 15 november

Mathantverkets värde har förtydligats under pandemin. Mathantverksföretagarna  har inspirerats till att hitta nya vägar till försäljning som många gånger har varit mycket framgångsrika. Det handlar till exempel om REKO-ringar, tillitsbutiker och webbutiker. Vi har också sett annorlunda direktförsäljningskanaler som  gemensamma butiker och saluhallar samt andelsjordbruk med förädling. Denna  kunskap vill vi ta vara på, sprida och tillsammans med er mathantverkare diskutera hur direktförsäljningen kan utvecklas vidare.

VI FÖRDJUPAR oss och går in på andra rundan av turnén med mathantverksdagar under rubriken Mathantverk och direktförsäljning. Temat är en starkare relation mellan producent och konsument; det vi kallar relationsmat. Vi vill diskutera hur vi gemensamt på ett ännu mer slagkraftigt sätt kan använda  mathantverksbegreppet i marknadsföringen av produkterna. Ett verktyg i den marknadsföringen är vår certifiering Eldrimner certifierat mathantverk. Mathantverkets grundvärden är viktiga komponenter för att nå konsumenter.

VI VILL OCKSÅ diskutera begreppet resiliens – den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Pandemin har visat tydligt hur resilient mathantverket är och det är också något att lyfta i marknadsföringen. Många små gårdar och mathantverkare utspridda över hela landet är en förutsättning för ett robust och uthålligt livsmedelssystem. Det här vill vi inkludera i mathantverksdefinitionen. Denna diskussion började redan under den förra turnén med Mathantverksdagar. Från Berga skafferi i Örebro län fick vi  ett förslag på tilläggsformulering: I en sårbar omvärld bidrar mathantverket till stabilitet, trygghet, tillgänglighet och resiliens. Under den här turnén diskuterar vi vidare och när den är slutförd ska Eldrimner vara mogna att kalibrera definitionen för att säkerställa att den omfattar alla mathantverkets värden.

Eldrimners definition av mathantverk:

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

DAGENS PROGRAM

09:30 Kaffe och registrering. 

09:50 Presentation av deltagarna.

10:15 Vad är Mathantverk och nyheter från Eldrimner.

11:00 Lena Flaten är kock och driver restaurangen Flammans Skafferi i Storlien. Hon är också ambassadör för Eldrimner. I sin restaurang är inriktningen råvaror från det hon kallar ”hållbara bönder” och odlare. Hon har också stor kunskap om   mathantverk som hon dels tillverkar själv, dels köper in från mathantverkare i närområdet. Här berättar Lena om mathantverkets värde för henne och om hur man bygger en relation mellan mathantverkare och konsument. Vi får höra om hennes idéer runt hur man kan använda mathantverksbegreppet vid marknadsföring och försäljning.  Hon talar också om framtiden för mathantverket, vilka styrkor det har och vilka utmaningar vi står inför. 

12:00 Mathantverkslunch

13:00 Tor Norrman medlem i Eldrimners styrgrupp, har i många år drivit Skärvångens Bymejeri tillsammans först med andra bönder i byn och på senare år med sin make. Nu har de just lämnat över mejeriet till nya ägare. Tor berättar om mejeriet och hur han ser på mathantverkets värde i försäljning och marknadsföring. Vi får också höra Tors syn på resiliens – möjligheten att hantera störningar och fortsätta att utvecklas.

13:45 På Hjulsjö 103 i Hällefors  finns bageri och kafferosteri och servering. I gårdsbageriet bakas brödet på lokala kulturspannmål och långa jästider. Hjulsjö 103 bröd är certifierade via Eldrimner. Här finns en tydlig emaljskylt vi infarten. Märta Westling berättar om varför de har valt att certifiera sina produkter och varför hon rekommenderar det till andra. Hon berättar också om hur de säljer sina bröd och hur de använder certifieringen i sin försäljning och marknadsföring.

14:15 Film om direktförsäljning

14:30 Fika

14:45 Gruppdiskussioner. Mathantverkets värde, hur visar man på mathantverkets värde i marknadsföringen?

15:30 Redovisning av gruppdiskussioner.

16:00 Slut på dagen och utlämning av varor.

Välkommen till Mathantverksdagen!

 

Mathantverksdag

i

Dalarna

  •  Mathantverksdag
  •  15 november
  •  Rältagården
  •  500 kr (lunch och fika ingår)
  •  Anmälan senast 11 november
  •  Anmälan via extern länk

Kontaktpersoner

Ida Lundström

010 - 225 34 63
ida@eldrimner.com

 
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB